Lunds universitet, Chalmers och KTH vill tillsammans stärka svensk halvledarförmåga

Bild 1 av 1
Närbild på halvledartillverkning

En gemensam nämnare i både grön omställning och digitalisering är halvledaren. Trots det lilla chipets stora betydelse har både Sverige och EU halkat efter. Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och KTH går nu samman för att tillsammans med svenskt näringsliv stärka Sveriges kompetens och infrastruktur för halvledarteknik.

Halvledaren är ”hjärnan” bakom både elektroniska produkter och system. Oavsett om det handlar om mobiler, fordon, energi, hushållsapparater eller artificiell intelligens spelar denna komponent ("chip") en nyckelroll. Samtidigt står länder i Asien för tillverkningen av över hälften av världens chip.

Under pandemin uppstod en global brist på halvledare vilket innebar leveransförseningar på allt från bilar till mobiltelefoner. För att stärka Europas position har EU initierat European Chips Act. Ett mål är att 20 procent av världens chiptillverkning ska ske inom unionen år 2030. I Sverige planerar Vinnova att som en del av initiativet finansiera etableringen av ett nationellt kompetenscentrum för halvledare.

Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och KTH – tre universitet som står för majoriteten av svensk utbildning och forskning inom halvledarområdet – går nu samman för att stärka kompetensförsörjningen och tillgången till forskningsinfrastruktur i landet. 

De tre lärosätena vill utbilda medarbetare i små och mellanstora företag och startups i tekniken och det mjukvarustöd som används vid utveckling av halvledarsystem. De vill också förenkla tillgången till pilotlinor, vilket är anläggningar för att utveckla ny halvledarteknik. Lärosätena ser vidare ett behov av ökat lärande i form av breda kurs- och programutbud på grundnivå och samverkan med industrin sett till efterfrågad kompetensutveckling för yrkesverksamma.

– Våra tre lärosäten vill arbeta tillsammans för att stärka konkurrenskraften i svensk industri och samhälle för digitalisering, säkerhet och den gröna omställningen. I en orolig värld skapar vi oberoende och bidrar till att säkerställa tillgång till kritiska komponenter i Europa, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet.

– Den kompetens och infrastruktur i form av renrum och designmiljöer som finns vid våra lärosäten ger Sverige ett starkt utgångsläge i en europeisk kontext. De tekniska universiteten kan vara samhällsviktiga aktörer av avgörande betydelse och den här satsningen är ett sätt för oss att tydligt ta det ansvaret, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor för Chalmers.

– Vi står väl rustade att med gemensamma krafter bli en stark partner för nästa steg i EU:s chipssatsning. Vi tre lärosäten både kompletterar och stärker varandra, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

Fakta: Halvledare

Halvledare är material som kan styras, så att de antingen leder elektrisk ström eller inte gör det. Det gör att de kan användas som en sorts mycket små strömbrytare, kallade transistorer, inom bland annat datorteknik. Strömmen är av eller på, vilket motsvarar 0 och 1 i det binära talsystemet, det system som datorer använder. Transistorn är byggstenen i all modern elektronik.

Du kanske också är intresserad av