Professor i systembiologi blir hedersdoktor

Bild 1 av 1
Jens Nielsen, professor i systembiolgi
​Ny hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin: Je​ns Nielsen, professor i systembiologi.

Jens Nielsen, professor i systembiologi vid Chalmers tekniska högskola, har utsetts till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

​​Jens Nielsen är en pionjär och världsledande forskare i systembiologi och är en av världens mest citerade forskare inom området.

− Jag är mycket hedrad över utnämningen. Jag har under de senaste tio åren arbetat nära mer än tio olika medicinska läkare vid Sahlgrenska akademin där vi har bidragit med våra systembiologiska modeller för att få ny insikt om metabola sjukdomar som cancer, fetma, diabetes och på senare tid Alzheimer, säger Jens Nielsen.

Han nämner specifikt sitt nära samarbete kring tarmmikrobiotan med professor Fredrik Bäckhed som mycket framgångsrikt.

− Förutom utmärkt forskningssamarbete har det även resulterat i etableringen av spin-out-företaget Metabogen AB.

Professor Agneta Holmäng, dekan och ordförande för Sahlgrenska akademins fakultetsstyrelse, kommenterar utnämningen i ett pressmeddelande.

”Vi är mycket stolta och glada över att få knyta två mycket framstående* och för Sahlgrenska akademin viktiga personer, till oss som hedersdoktorer. Båda våra hedersdoktorer har ett starkt engagemang i frågor som rör life science, vilket bidragit till att stärka detta område i vår region ​... Jens Nielsen har tidigt varit mycket engagerad för att öka interaktionen mellan vår fakultet och Chalmers”.

*Näringslivsprofilen Michael Treschow utnämndes vid samma tillfälle till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer om Jens Nielsens forskning

Kontakt

Jens B Nielsen
  • Professor, Systembiologi, Life Sciences