Innovationer kring hållbar mat på IVA:s 100-lista

Bild 1 av 1
Grässtrån med dagg i solljus

Två forskningsprojekt vid Chalmers som handlar om vägar mot en hållbar livsmedelsindustri uppmärksammas av Kungliga Ingenjörsakademin (IVA) på årets 100-lista. IVA:s 100-lista lyfter för fjärde året i rad aktuella forskningsprojekt med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan nytta −​ i år med fokus ”Teknik i mänsklighetens tjänst”.

Svampar för produktion av framtidens protein

Projektdeltagare: Yvonne Nygård, docent i industriell bioteknik, Eric Öste, industridoktorand vid Chalmers, Stefano Sacchetto, industridoktorand vid Lunds universitet och Emil Andreasson, gästforskare vid Chalmers. Alla projektdeltagare är involverade i biotechföretaget Cirkulär AB​.

Om projektet: Alternativa proteinkällor såsom svampar (mycoprotein) kan leda till 95 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med nötkött. Visionen är att framtidens protein produceras av svampar som omvandlar biobaserade restströmmar från industrin. Svamparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan på den yttre miljön.

Forskarna utvecklar svampar som växer snabbare på restbiomassa och som kan producera specifika proteiner i större mängder. Dessa så kallade cellfabriker kan användas till produktion av många olika produkter, allt från foder, föda, kemikalier till material och läkemedel. Deras första cellfabriker producerar proteiner för foder och livsmedelsapplikationer, däribland mjölkproteiner − en ingrediens som används för veganska mejerivaror.

− Vi är väldigt glada och tacksamma för att bli uppmärksammade på den prestigefyllda IVA-listan, tillsammans med andra spännande forskningsprojekt. Vi tror att vår forskning kan ha en stor och direkt påverkan på livsmedelsindustrin och stödja branschens ambitioner att minska dess miljöpåverkan, nationellt och på en global nivå, säger Yvonne Nygård.

Stabilisering av restråvaror från sjömatsindustrin så att mer av fisken kan bli mat​

Projektdeltagare: Ingrid Undeland​, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers, Haizhou Wu, Mehdi Abdollahi​ och Bita Forghani, alla forskare vid avdelningen för livsmedelsvetenskap, Chalmers.

Projektbeskrivning: Efterfrågan på fisk ökar som svar på kostrekommendationer, befolkningsökning och önskemål om mer klimatvänliga proteinkällor. Vi behöver därför omvandla mer av varje landad fisk till mat, eftersom det idag är främst filén, som utgör endast 40–50 procent av vikten, som används.

Våra sorterings- och antioxidantteknologier gör det möjligt att behålla även restråvaror i livsmedelskedjan. Sortering möjliggör skräddarsydd förädling av enskilda delar hos fisken till högkvalitativ färs eller olika sorters proteiningredienser, medan antioxidantbehandlingar hindrar att de mycket känsliga råvarorna härsknar för snabbt.

− Det är väldigt roligt att vår forskning, som syftar till att skapa ett mer hållbart system för livsmedelsproduktion, uppmärksammas på IVA:s 100-lista. Sjömatskedjan lider för närvarande av stora förluster av biomassa till fode​rproduktion. Vår forskning kan bidra till att minska sådana förluster och därigenom se till att en större andel av varje fisk omvandlas till mat, säger Ingrid Undeland.​


Läs mer

 

Kontakt

Yvonne Nygård
  • Docent, Industriell bioteknik, Life Sciences
Ingrid Undeland
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences