Enzymforskare tar plats i Sveriges unga akademi

Bild 1 av 1
Johan Larsbrink

​Johan Larsbrink, docent i molekylär enzymologi vid Chalmers, väljs in som en av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. ​

– Det känns jättekul och hedrande att ha blivit invald i akademin. Jag ser det som en möjlighet att kunna påverka villkoren för unga forskare i Sverige. Det är också ett bra tillfälle att lära känna andra forskare runt om i landet från helt olika ämnesområden, säger Johan Larsbrink.

Sveriges unga akademi (SUA) är en oberoende akademi med syfte att föra samman unga forskare och ge förutsättningar till en plattform för forskningspolitiskt inflytande, nya – och kanske oväntade – tvärvetenskapliga möten och samarbeten. Men även för att sprida kunskap och påverka samhället i stort. Bland annat arbetar SUA med att öka intresset för vetenskap och forskning hos barn och unga.

– Jag tror att jag, liksom alla de andra medlemmarna i SUA, kan bidra med mina egna erfarenheter och perspektiv. Akademin är väldigt dynamisk, så det finns goda möjligheter att lyfta nya frågor för akademin att fokusera på, säger Johan Larsbrink.

Enzymer som bryter ner biomassa och kostfiber

Hans forskning handlar om enzymer som används av olika mikroorganismer för att bryta ner biomassa och använda den som näring. Nedbrytning av biomassa är ett viktigt steg i produktion av biobränslen. Ökad förståelse för dessa enzymer kan ge effektivare processer och en mer hållbar bränsleproduktion.

Johan Larsbrinks forskargrupp studerar också bakterier som bryter ner kostfiber i våra tarmar, för att kunna ge en bild av hur sammansättningen av tarmfloran påverkas av våra kostval. Vissa av enzymerna som gruppen studerar skulle också kunna användas antimikrobiellt, genom att bryta ner de skyddande barriärer som skadliga mikroorganismer kapslar in sig i.

Ser fram emot tvärvetenskapligt samarbete ​

Ledamöterna i SUA väljs in för en femårsperiod och akademin består just nu av 38 ledamöter.

– Det är fantastiskt roligt att få välkomna nya ledamöter, söktrycket i år var rekordhögt. Vi ser fram mot att släppa lös vår energi på nya aktiviteter tillsammans, säger ordförande Sebastian Westenhoff i ett pressmeddelande från SUA.

– Med det höga söktrycket är det förstås extra roligt att ha blivit invald. Jag sökte själv för att jag har hört mycket positivt om SUA och ser nu fram emot att samarbeta med väldigt engagerade personer i en liknande plats i sina karriärer – men som kommer från helt andra forskningsfält, säger Johan Larsbrink.

Fokus på forskares villkor och transparent handledning​

De frågor han tycker är viktiga att belysa för SUA är bland annat, hur olika villkoren ser ut på olika lärosäten för forskare. Det kan till exempel handla om hur stor andel av anslag som kan gå direkt till ett forskningsprojekt och hur mycket som ska täcka upp andra kostnader hos universitetet eller en enskild institution.

– Jag tycker också att det är viktigt att vi verkar för en bättre och mer transparent uppföljning av handledning, eftersom det i regel är en väldigt viktig del av forskarutbildningen, säger Johan Larsbrink, som utnämndes till Årets forskarhandledare vid Chalmers 2019.

Läs mer om Johan Larsbrinks forskning:

Kontakt

Johan Larsbrink
  • Docent, Industriell bioteknik, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh