Chalmers huvudaktör när livsmedel tar plats i västsvensk life science-miljö

Bild 1 av 1
En person håller i en stekpanna i ett stort kök
Foto: SWITCH

Forskare vid Chalmers och RISE har fått 8 miljoner kronor från Miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att etablera livsmedel i den framväxande life science-miljön på GoCo Health Innovation City.

− Genom att samla olika samhällsaktörer inom livsmedel på GoCo och skapa en gemensam och konkret målbild kring de kostförändringar som behöver genomföras kommer vi ett steg närmare hållbara och hälsosamma matvanor inom regionen, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers.

Projektet som får finansiering från VGR anknyter till ett stort europeiskt forskningsprojekt, SWITCH , där Chalmers tillsammans med RISE har byggt upp en samarbetshubb kring livsmedel och hälsosamma, hållbara matvanor – som nu blir förlagd på GoCo i Mölndal. 

Inom SWITCH definierar forskarna en gemensam europeisk hållbar och hälsosam kost och skapar tydliga mål kring nödvändiga förändringar i konsumtion utifrån regionala förutsättningar.

Tillsammans med hubbens cirka 60 aktörer tar Chalmers och RISE fram aktiviteter för att nå målen. Chalmers leder sedan en stor koststudie för att utvärdera hur detta påverkar hälsa och hållbarhet i olika socioekonomiska grupper. 

− Detta är ett nytt och spännande sätt att arbeta där vi förutom forskning, innovation och utbildning lägger till ett missionsdrivet arbetssätt, säger Malin Barman, forskare och projektledare för SWITCH på Chalmers.

För att uppnå målen fokuserar projektet på tre viktiga livsmedelsgrupper. fullkorn, hållbar sjömat och växtbaserad mat. Ett exempel på samarbeten inom hubben som genom det VGR-finansierade projektet får en uppväxling är det nära samarbetet med Fullkornsfrämjandet, som är ett public private-partnerskap med myndigheter, NGOs, universitet och livsmedelsföretag. 

 

Mer om projektet

Läs mer om finansieringen här (pressmeddelande från VGR): VGR introducerar livsmedel i Västsveriges life science-miljö
Läs mer om SWITCH på RISEs webbplats

 

Kontakt

Malin Barman
  • Senior forskare, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
Rikard Landberg
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh