barman_Malin_Barman

Malin Barman

  • Senior forskare, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
0

Malin Barman är specialistforskare inom molekylär epidemiologi på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Hennes forskning är fokuserad på att hitta samband exponering för olika näringsämnen tidigt i livet och utvecklingen av immunsystemet och utvecklingen av allergisjukdomar. Forskningen inkluderar både mätning av kostintag hos gravida kvinnor och små barn samt mätning av olika näringsämnen, så som fettsyror, vitaminer, mineraler och metaboliter, i blodet. Allergier är en av våra vanligast kroniska sjukdomar och drabbar över en tredjedel av alla barn i Sverige. Forskningen skall förhoppningsvis kunna leda fram till att finna tidiga markörer för allergi och möjligheter för förebyggande åtgärder.