Blå bioraffinering nyckeln till hållbar sjömatsindustri

Det finns stor potential i våra underutnyttjade blå biomassor − och akademi och industri behöver ta vara på den tillsammans. Därför samlades deltagare från akademi, fiske-/foodtech-/ sjömatsindustri, representanter från kommuner, statliga verk och science parks för att dela kunskap och erfarenheter.

Ingrid Undeland föreläser under en workshop
Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap, föreläste under workshopen Bioraffinering av underutnyttjade blå råvaror.

Stora mängder svensk underutnyttjad blå biomassa går till tillverkning av djurfoder i stället för att användas som livsmedel, till exempel små pelagiska fiskarter som sill och skarpsill, samt restråvaror från fiskindustrin. Men genom forskning och industrisamarbeten har flera tekniker tagits fram för att nyttja dessa resurser till produkter med högre värden, och de har visat sig lovande på både labb- och pilotskala.

Under workshopen ”Bioraffinering av underutnyttjade blå råvaror” presenterade forskare från avdelningen för livsmedelsvetenskap och från startup-bolaget AquaFood ett flertal av dessa metoder.

− För att de framtagna processteknikerna nu ska få ett genomslag i samhället handlar det om att skala upp till industriskala, kommersialisera, samt att jobba med marknadsfrågor och konsumentattityder, säger Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap och initiativtagare till workshopen.

Doktoranden John Axelsson, avdelningen för livsmedelsvetenskap.
Doktoranden John Axelsson, avdelningen för livsmedelsvetenskap vid Chalmers, presenterade sitt arbete från ett nyligen avslutat regeringsuppdrag under programpunkten ”Residual flows in the Swedish fishing industry − quantities and hidden values”.

Måste visa hållbara alternativ

Workshopen arrangerades som en aktivitet inom bland annat EU-projektet WaSeaBi, VGR-projektet BlueValue, Vinnovaprojektet BlueBio, samt det av Länsstyrelsen finansierade projektet Sill 2.0. Alla projekt arbetar på olika sätt med målet att höja värdet på underutnyttjade marina arter och restflöden.

− Det är till exempel viktigt att kunna visa hur vi kan sortera, stabilisera och tillgängliggöra flödena av blå biomassa för företag som kan processa dem vidare till livsmedel och produkter med ännu högre värde. Idag säljer många sina restråvaror till foder för att det är enklast så, och man är van att göra det. Vi måste kunna visa på alternativen, säger Ingrid Undeland.

Workshopen var också länkad till Samverkansplattformen för Biomarina Näringar, samt Blå Mat − centrum för framtidens sjömat vilka samlar företag, akademi, myndigheter och offentlig sektor för att växla upp den blå bioekonomin regionalt respektive nationellt.

Alexandra Leeper, Head of Research and Innovation på Iceland Ocean Cluster
Workshopens huvudtalare Alexandra Leeper, Head of Research and Innovation på Iceland Ocean Cluster, talade om hur man i Island växlar upp blå ekonomi genom sekundära sjömatsvärdekedjor, det vill säga kedjor som fokuserar på biomassa som idag utgör sidoströmmar.

Lyckade projekt inspirerar

Pelagic Seafood, ett Göteborgsbaserat sjömatsföretag, samarbetar med livsmedelsforskare vid Chalmers inom två projekt, bland annat Sill 2.0, där målet är att nyttja en större del av den landade sillen och skarpsillen till mat.

− Under tiden jag satt och lyssnade under dagen så insåg jag mer och mer hur stark drivkraften att genomföra förändring är hos alla som talade. Det var väldigt inspirerande att höra om lyckade projekt, samt pågående som är på väg att hjälpa oss alla framöver till att ta vara mer på våra gemensamma resurser, säger Lars-Uno Bryngeld, representant från företaget.

Ola Ekman från Upcyclr AB, som jobbar med tekniker för malning, deltog också i workshoppen och han anser också att potentialen i restströmmar från sjömatsindustrin är mycket inspirerande för framtida arbete.

− Det var spännande att höra hur Island, trots halverat fiske, har större lönsamhet totalt genom smarta lösningar för att kraftigt och miljövänligt öka intäkten från sjömatsindustrin, säger han.

Kunskap om råvarornas värde ökar

Ingrid Undeland poängterar att det är oerhört värdefullt att så många olika aktörer ger inspel på potentialen i de underutnyttjade blå biomassorna.

− Det är tydligt att medvetenheten ökat om att dessa råvaror är på tok för värdefulla för att exportera oförädlade till lågvärdesändamål som fiskmjöl, säger hon.

Mehdi Abdollahi, vd på Aquafood och docent på avdelningen för livsmedelsvetenskap
Hur man får mer mat från mindre mängd fisk var temat för presentationen från docent Mehdi Abdollahi, vd på AquaFood och senior forskare på avdelningen för livsmedelsvetenskap vid Chalmers.

Läs mer

Kontakt

Ingrid Undeland
  • Professor, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences