AI hittar brister i forskningens reproducerbarhet

Bild 1 av 1
Forskare i ett laboratorium tittar i mikroskop

​Endast en tredjedel av resultaten från 74 utvalda forskningsartiklar med hög vetenskaplig relevans inom ämnet bröstcancercellbiologi kunde återskapas. Detta visade en studie där forskare använde kombinerade automatiserad textanalys och robotforskaren Eve vid Chalmers.

Eve är ett laboratoriesystem som använder artificiell intelligens (AI) för att automatisera forskning. Eve skapades av Ross King, professor i maskinintelligens vid Chalmers och Cambridge University, och Wallenberg Chair inom AI vid WASP​. I den nyligen publicerade studien använde Ross Kings forskargrupp Eve för att reproducera resultaten från de 74 utvalda artiklarna.

”Litteraturen inom cancerforskningen är enormt omfattande, men ingen gör samma saker två gånger, vilket gör reproducerbarhet till en stor fråga”, säger Ross King i ett pressmeddelande​ från Cambridge University.

"Med tanke på de enorma summor pengar som läggs på cancerforskning och det stora antalet människor som drabbas av cancer över hela världen, är det ett område där vi snarast måste förbättra reproducerbarheten”.

Läs mer:

Kontakt

Ross King
  • Professor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik