Intelligent forskarrobot letar efter nya läkemedel

Bild 1 av 1

​Chalmers första robot scientist, den intelligenta forskarroboten Eve, har börjat sitt arbete. Eves första uppdrag är att identifiera och testa läkemedel mot covid-19.

En robot scientist är ett laboratoriesystem som använder artificiell intelligens (AI) för att automatisera vetenskaplig forskning. Den skapar självständigt hypoteser, planerar experiment, utför experimenten, analyserar resultaten − och upprepar sedan cykeln.

AI-system skulle idag kunna beskrivas ha övermänskliga vetenskapliga färdigheter som de kan använda för att komplettera mänskliga forskare.

Skapar goda förutsättningar för forskare​

− Min vision när jag utvecklar forskarrobotar är inte att ersätta mänskliga forskare, utan snarare göra dem ofantligt mer produktiva genom att samarbeta med AI-systemen, säger Ross King, professor i maskinintelligens.

Han fortsätter:

− Att få hjälp av en robot scientist tillåter de mänskliga forskarna att ägna mer tid till kreativt tänkande – något de är väldigt bra lämpade till − vilket sedan kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar.

Första maskinen som gjort vetenskap​liga upptäcker självständigt

Ross Kings första robot scientist, Adam, är den första maskinen som självständigt har gjort vetenskapliga upptäckter. Eve utvecklades för automatisering av första fasen av läkemedelsutveckling och hon har tidigare under sin karriär upptäckt nya läkemedel mot flera tropiska sjukdomar, till exempel malaria.

I och med flytten av Eve − från University of Manchester till avdelningen för systembiologi vid Chalmers − har Ross King fått möjligheten att ​delta i ett samarbete med Per Sunnerhagen, professor vid Göteborgs universitet, där de söker efter läkemedel mot covid-19.

− Det är djupt chockerande att de stora läkemedelsföretagen inte har ansträngt sig mer för att hitta läkemedel mot covid-19. Om sådana läkemedel fanns tillgängliga nu skulle de rädda många liv på platser som exempelvis Indien, säger Ross King.

Nästa generations robot scientist under utveckling

En nästa generations robot scientist, Genesis, står också under utveckling och den finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program. Genesis utvecklas för att bättre förstå hur mänskliga celler fungerar.

Eve och Ievgeniia Tiukova
Forskaren Ievgeniia Tiukova vid forskarroboten Eve.

Fakta om Eve

  • Eve är en laboratorieautomationscell med utrustning för att hantera vätskor, läkemedel, tillväxtprofilering för jäst − och har robotarmar som kopplar samman systemen.
  • Eve har vakuumtätad mekanik för robotarmarna som kan arbeta i sexaxlig orientering. De är konstruerade för att användas med tung belastning kontinuerligt i flera månader i taget.
  • Eve har ett intelligent läge för att hitta läkemedelskandidater där hon använder algoritmer för aktiv maskininlärning för att uppdaga kvantitativ struktur-aktivitetssamband.
  • Eve möjliggör extremt exakt, reproducerbart och produktivt experimenterande för att underlätta upptäckt av läkemedel och hjälper forskare med repetitiva uppgifter.
  • Se mer av Eve på jobbet.

Kontakt

Ross King
  • Professor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik

Skribent

Susanne Nilsson Lindh