Kraftens hus öppnar i Göteborg!

Bild 1 av 1
Händer ovanpå varandra

Kraftens hus är en mötesplats för cancerberörda, både drabbade och närstående, vuxna såväl som barn. En plats där personer i liknande situation kan träffas. Där erbjuds stöd, information och olika typer av aktiviteter. Nu öppnar den i Göteborg.

Verksamheten drivs som en ideell förening och är en social innovation om hur vi med samhällets gemensamma krafter kan göra situationen bättre för cancerberörda.

I samband med uppstarten i Göteborg behöver lokalerna ses över och anpassas. Hur kan de göras mer hälsofrämjande, mer stödjande? Är du intresserad av att bistå i detta och stödja verksamheten, i stort eller smått, kontakta Andreas Hellström (Mer information om verksamheten hittar du på www.kraftenshus.se).

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation