Kemigården blir nytt nav för studenter

Bild 1 av 1
Kemihuset

När Kemihuset på Johanneberg byggs om blir entrévåningarna runt Kemigården nya ljusa lokaler för studenterna.

På Chalmers campus vill vi erbjuda studenter och medarbetare goda studie- och arbetsmiljöer i bra och ändamålsenliga lokaler. När Göteborgs universitet i somras flyttade sin verksamhet från Kemihuset till andra lokaler, öppnades nya möjligheter för såväl studenter som medarbetare att använda och samutnyttja lokaler i byggnaden på Johanneberg på ett bättre och effektivare sätt.

Samlar utbildningslokaler på entréplan

– Vi kommer att samla grundutbildningen på entréplan och bygga nya studentlabb. Det kommer att ge enklare och bättre förutsättningar för studenter och lärare, hjälpa oss att höja kvaliteten och upplevelsen av våra utbildningar och skapa mer liv och rörelse i den här delen av huset, säger Hanna Härelind, prefekt på institutionen för kemi och kemiteknik.

Grundutbildningen kommer att lämna en del lokaler som idag används som lärosalar och grupprum, men får istället fler ytor på andra platser i byggnaderna runt Kemigården. Det blir öppna studieytor, olika typer av lärosalar, grupprum, samtalsrum och studiebås. Dessutom ett upprustat och gemensamt kök för teknologsektionernas arrangemang.

– En positiv effekt är också att vi kan skapa bättre utrymmen och platser för interna och externa möten och samarbeten i huset, fortsätter Hanna Härelind.

– För oss innebär ombyggnationen också att vi får ökad lokalyta, vilket är ett välkommet tillskott då verksamheten har vuxit och vi i dagsläget är alltför trångbodda, både när det gäller kontor och laboratorier, säger Maria Faresjö prefekt på institutionen för life sciences.
Sammantaget ger ombyggnaden ett viktigt tillskott av lokaler för projektet Ett samlat campus, som ska få ihop planeringen i sin helhet för alla lärare och studenter som framöver får Johanneberg som hemvist.

Efterlängtad ombyggnad

Isac Stark, före detta kårordförande och Chalmersstudent inne på sin sista termin, har följt projektet under fyra år och ser ombyggnaden som en hjärtefråga.

– Det känns fantastiskt att kommande årskullar av studenter kommer att hålla till i ljusa och trevliga lokaler i byggnaderna runt Kemigården. Jag tror att de omdisponerade ytorna kommer att bli väldigt bra ur studentperspektiv, säger Isac Stark. Som vid all ombyggnad får man räkna med att omflyttningsperioden kanske kan bli lite stökig, men det är ju övergående.

– Jag tycker vi studentrepresentanter har fått komma till tals om våra behov och önskemål, exempelvis genom intervjuer med arkitektfirman. Dialogen med högskolan har fungerat bra, säger Isac som för närvarande är studentkårens representant i projektet och i Chalmersfastigheters styrelse.

I slutet av 2023 gav berörda Chalmersstyrelser klartecken och ett avtal för den fortsatta projekteringen har tecknats med en entreprenör. Enligt planerna startar själva ombyggnaden 2025.

Skribent

Yvonne Jonsson