Unik pilotanläggning viktigt steg mot storskalig batteriåtervinning

​Det svenska företaget Northvolt satsar på miljövänliga litiumjon-batterier för elbilar och energilagring. Inom ramen för återvinningsprogrammet Revolt har Northvolt samarbetat med Chalmers. Och snart öppnar deras första pilotanläggning för återvinning av litiumjon-batterier.

​Genom att återvinna batterierna minskar behovet av att utvinna nya råvaror, såsom litium, nickel, mangan och kobolt. Det ger också en säkrare materialförsörjning och ett mindre klimatavtryck eftersom utsläppen från gruvorna minskar. Martina Petranikova är forskarassistent på institutionen för kemi och har, tillsammans med Cristian Tunsu, lett Chalmers samarbete med Northvolt.


Hur mycket av de värdefulla metallerna i ett batteri går att återvinna?


– Med vår teknik har vi nått en effektivitet på över 90–95 procent. Men vi kommer att fortsätta forska på detta, eftersom vi vill nå ännu högre återvinningsgrad för samtliga komponenter i batteriet.

Är det någon prisskillnad på att återvinna metall jämfört med att bryta ny?


– Kostnaden för att bryta ny och att återvinna metall skiljer sig egentligen inte. Men i avfallet som vi ska återvinna finns metallen redan i koncentrerad form. Det gör att man inte behöver bearbeta och transportera en mängd malm. Dessutom är avfallsbehandlingen mindre energikrävande än behandlingen av malmen.

Finns det någon gräns för hur många gånger metallen i ett litiumjon-batteri går att återvinna?


– Nej, det fantastiska med metall är att om man återvinner och renar den, kan man använda den om och om igen – utan att den förlorar sina egenskaper.

Pilotanläggningen, som ligger i Västerås, är tänkt att fungera som en plattform för att utveckla och utvärdera återvinningsprocesserna. Inledningsvis räknar man med att återvinna 100 ton per år. Två år senare, 2022, ska en fullskalig återvinningsanläggning vid Northvolt Ett gigafactory i norra Sverige stå klar med en kapacitet att återvinna hela 25 000 ton per år. I takt med att logistik och kapacitet sedan ökar siktar Northvolt på att deras batterier år 2030 till 50 procent tillverkas av återvunnet material.

Vilka utmaningar ser du med att återvinna så mycket som 68,5 ton varje dag?


– Det borde inte vara några problem att återvinna de mängderna. Däremot kan det bli en utmaning att samla in tillräckligt mycket material de närmaste åren, men det kommer att förändras i framtiden.

Vad blir ert nästa steg i samarbetet med Northvolt?


– Vi kommer att fortsätta vårt samarbete och stötta Northvolt när de ska skala upp sina återvinningslinor. Vi uppskattar vårt samarbete mycket och jag är stolt över att vår expertis inom hydrometallurgi och extraktion har kommit till användning i ett unikt projekt som detta. I linje med Chalmers arbete för hållbarhet har vår forskning bidragit till ökad hållbarhet i Sverige och Norden.


Läs Northvolts pressmeddelande​​


Text: Helena Österling af Wåhlberg​

För mer information, kontakta

Martina Petranikova
  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik