marpetr_Martina_Petranikova

Martina Petranikova

  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik