marpetr_Martina_Petranikova

Martina Petranikova

  • Docent, Energi och material, Kemi och kemiteknik
  • Enhetschef, Energi och material, Kemi och kemiteknik
0

Martina är anställd på industriell materialåtervinning, med fokus inom vätskeextraktion. En mer fullständig beskrivning finns att hitta på den engelska sidan. (Länken "English website" längst upp till höger)