Fyra projekt från kemi på IVAs 100-lista

​Kungliga Ingenjörsakademin presenterade idag sin 100 lista 2020. 94 forskningsprojekt som särskilt bidrar till hållbar tillväxt, har nominerats och valts ut bland alla svenska lärosäten. Fyra av dessa är kopplade till institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

​Forskningsledare för de utvalda projekten är Kasper Moth-Poulsen (professor på Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik), Hanna de la Motte (projektledare på RISE och gästforskare på Kemi och kemiteknik) och Anders Palmqvist (professor på Kemi och kemiteknik och vice rektor på Chalmers).

Längre ner på sidan kommentarer de sina respektive projekt, bland annat hur de bidrar till på 100-listans mål – forskningsprojekt som bidrar till hållbar tillväxt och öka samverkan mellan forskning och företag för att på så sätt omvandla akademisk forskning till konkurrenskraft. Där finns också namnen på projekten och länkar till ytterligare information.


Nanokatalytiska System – Skalbar produktion av Strukturerade Nanopartiklar

Forskningsledare: Kasper Moth-Poulsen
Nanopartiklar med speciell struktur och form har unika katalytiska egenskaper. I detta projekt har vi utvecklad en skalbar metod för syntes av strukturerade nanopartiklar som kan användas i framtidens bränsleceller och kemisk industri.

Molekylärt Termisk Solenergisystem - Nya material for energieffektiva byggnader

Forskningsledare: Kasper Moth-Poulsen.
Det molekylära energisystemet funktion är en molekyl som absorberar solens ljus och omvandlas till en annan molekyl som lagrar energin. Den släpper sen ut den lagrade energin under delar av dagen som solen inte lyser, till exempel kvällen och natten. På det sättet kan tempartaturen jämnas ut i byggnader och fönster under en dag, vilket ger ett förbättrad inomhus klimat och minskad energiförbrukning.

Från textil till dissolvingmassa, igen - Processlösningar för återvinning av textil i svensk skogsindustri

Forskningsledare: Hanna de la Motte (projektledare på RISE), gruppen består av Hans Theliander (professor på kemi och kemiteknik Chalmers) Harald Brelid, Anna Palme och Helena Claesson (Södra Innovation).
Mer information om projektet.
Forskningen utvecklar processlösningar för återvinning av textila blandningar av cellulosa och polyester som är kompatibla med svensk skogsindustri. Vi behöver bli mer cirkulära i vårt materialanvändande och forskningen gynnar näringslivet genom att erbjuda processlösningar för att återvinna textil, och med det en mer hållbar hantering av textilt restavfall.
Projektet startade inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion, först som ett doktorandprojekt på Chalmers kemi och kemiteknik, men sedan vidare genom examensarbeten och ett postdokprojekt. Resultaten från arbetet inspirerade Södra Innovation att utveckla sin process OnceMore (TM), som har påvisat återvinning av 30 ton blandtextil, med siktet mot en kapacitet 25000 ton.

Celcibus – Ädelmetallfri bränslecellskatalysator - Hållbart, billigt och möjliggörande alternativ till platina.

Forskningsledare: Anders Palmqvist.
Bränsleceller drivs av vätgas och kan komplettera batterier för drift av elfordon och i andra applikationer. Vi har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av. Prognoser visar att när marknaden för bränslecellsfordon tar fart så kommer nästan halva kostnaden för bränslecellen att utgöras av kostnaden för platina. Genom att helt utesluta ädelmetallen från katalysatorn är alltså potentialen för kostnadsbesparing enormt stor. En väl fungerande ädelmetallfri katalysator har därigenom potential att accelerera etablering av vätgassamhället och omställningen till ett uthålligt energisystem.
Katalysatorn är patentskyddad i sju länder och bolaget Celcibus AB etablerades 2019 för vidareutveckling och kommersialisering. Målet är att erbjuda marknaden en billigare och miljövänligare bränslecell baserad på katalysatorn. Genom samarbete med tre kommersiella internationella företag utvecklar vi nu en första prototyp bränslecellsstack i full skala för att demonstrera dess prestanda i en riktig produkt. Celcibus medverkar i InnoEnergys Highway program och planerar nu för rekryteringar och etablering av kapacitet för utveckling, testning och försäljning av katalysatorn samt för samarbetsavtal med strategiska partners. Globalt utvecklas nu marknaden för bränsleceller fort och en utmaning är att nå ut på den internationella marknaden.


Läs mer om projekten på IVA:s 100-lista 2020

För mer information, kontakta

Kasper Moth-Poulsen
  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
Hans Theliander
  • Professor emeritus, Kemiteknik, Kemi och kemiteknik
Anders Palmqvist
  • Vicerektor, Forskning och Chalmers styrkeområden

Skribent

Jenny Holmstrand