Vad gör en maskiningenjör?

Bild 1 av 1
Bild på personer
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har med anledning av sitt 100-årsjubileum givit ut boken ”Maskiningenjören gör världen bättre och tillvaron smartare”. Boken delades ut vid seminarium om Chalmers Maskinteknikprogram.

– Maskiningenjörer medverkar i alla faser av utveckling, konstruktion, produktion, driftsättning och drift av produkter, system och processer. Från de enklaste till de mest avancerade. Ingenjörer planerar, utvecklar, tillverkar och driver komplexa tekniska produkter och system, i team och med moderna IT-verktyg som hjälp säger Erik Hulthén, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik inom MATS området. Maskiningenjören behövs mer än någonsin inom flera viktiga och avgörande områden.

Erik Hulthén presenterade Maskinteknikprogrammet för intresserade ungdomar under ett seminarium som anordnades av Chalmers, institutionen för industri- och materialvetenskap i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som i år firar sitt 100 års jubileum.

Chalmers Maskinteknikprogram är Sveriges största och populäraste civilingenjörsprogram med ca 1100 studenter. Det finns ca 140 kurser från nio institutioner och grundutbildningen leder till en plats på en av de 16 masterprogram (specialiseringar) varav 8 tillhör M (garantiplats).

Chalmers civilingenjörsexamen och masterexamen i maskinteknik fick omdömet mycket hög kvalité (som enda maskinteknikprogram i Sverige) i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2013. Man tillämpar: CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate) vilket är modellen för Maskiningenjörsutbildningen på Chalmers. Lärandet sker genom skapandet av en ”produkt”, från papper och penna till modell/prototyp. Metoden tränar inte bara utvecklingsmetodik men fördjupar även tekniska kunskaper och utgör en plattform för att lära ut icke-tekniska kunskaper.

Unikt är också de internationella samarbetena i form av gemensamma kandidatarbeten, Global Capstone project. Studenter från Pennsylvania State University (Penn State) och Chalmers samarbetar via web, video, osv. Uppdrag och handledare hämtas från industrin i Sverige och USA. Handledare/examinatorer kommer från Chalmers och Penn State.

Att studierna inte enbart är teoretiska utan bedrivs hands-on i de välutrustade forsknings- och övningslabben som programmet har tillgång till fick besökarna tillfälle att både se och testa.

Bild på personer
Hans Gruber, doktorand på avdelningen för Material och tillverkning, visade pulvertekniklaboratoriet som har den senaste utrustningen för additiv tillverkning av material.
Fotograf: Marcus Folino
Bilsimulator
Caster-simulatorn

Ett besök på Caster, körsimulatorn, visade på hur engagemang på flera nivåer inom Chalmers möjliggjort att Maskinteknik nu har en körsimulator av rang. Den används inom undervisningen men även av studenter som genom att gå med i föreningen Caster kan bedriva egna forskningsprojekt. 

Maskinarna spås en ljus framtid 

Maskiningenjörerna är verksamma inom många och vitt skilda branscher. Efter examen väntar en stark arbetsmarknad för Maskinarna berättade studenter från MARM (Maskinteknologsektionens Arbetsmarknadsutskott). 90% av de utexaminerade hade jobb inom området inom ett halvår efter examen enligt en alumnundersökning 2015. (98% inom ett år från examen, 38% hade fått jobb redan innan de tog examen). IVA har med anledning av jubileet givit ut boken ”Maskiningenjören gör världen bättre och tillvaron smartare” där de pekar på att maskiningenjören behövs mer än någonsin för att möta de stora samhällsutmaningar som väntar. 

Program och kurser

30 kreativa tekniska grundutbildningar, ett 40-tal masterprogram och två versioner av Tekniskt basår – på Chalmers finns något för alla.

Erik Hulthén
  • Utbildningsområdesledare, Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi