huleri_Erik_Hulthén

Erik Hulthén

  • Docent, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Utbildningsområdesledare, Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi
0

Erik Hulthén är docent i gruppen Maskinelement/Chalmers Rock Processing Systems vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. Forskningen är inriktad på produktion av bergmaterial, särskilt olika typer av optimering. Förutom handledning av doktorander och studenter undervisar Erik Hulthén inom produktutveckling vid maskiningenjörsprogrammet.2008 erhöll Erik Hulthén ”Young Author award” vid XXIV International Mineral Processing Congress (IMPC) i Peking. Sedan 2010 sitter Erik Hulthén med i Sveriges Bergmaterial Industriers (SBMI) Tekniska utskott. Erik är även programansvarig för Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik.