Michael Kokkolaras tilldelas Design Automation Award – ASME 2023

Bild 1 av 1
Michael Kokkolaras tar emot utmärkelsen

Michael Kokkolaras tilldelas Design Automation Award – ASME 2023 som ett erkännande för hans långvariga och meriterande bidrag till Design Automation Community.

Design Automation är den största och äldsta communityn inom ASME (American Society of Mechanical Engineers), och Design Automation Award är deras mest prestigefyllda utmärkelse.

Michael Kokkolaras får utmärkelsen som ett erkännande för sitt långvariga och sina meriterande bidrag till Design Automation Community med forskning inom Multidisciplinary Design Optimization and Derivative-Free Optimization for Simulation-Based Design, sitt ledarskap inom designautomation och sitt engagemang för att vägleda framtida generationer av ingenjörsstudenter.

– Jag är tacksam mot professor Carolyn Seepersad från Georgia Tech för att hon nominerade mig (det tar mycket tid och ansträngning) och de kollegor som lämnat stödbrev. Jag är djupt hedrad över det individuella erkännandet, men detta hade aldrig hade varit möjligt utan många personer, så som mina tidigare handledare och mentorer till flera samarbetspartners och, naturligtvis, mina studenter, säger Michael Kokkolaras.

Michael Kokkolaras är professor vid McGill University med ett omfattande samarbete vid Chalmers och avdelningen för Produktutveckling, där han är gästprofessor.

Michael och Ola
Michael Kokkolaras och Ola Isaksson

– Långsiktiga och meningsfulla samarbeten, som det med professor Ola Isakssons grupp vid Chalmers, ger stora fördelar för forskning inom design- och systemoptimering. För närvarande fokuserar vi på att dra nytta av framstegen inom datavetenskap och beräkningsmetoder för att ytterligare utöka kapaciteten för automatiserad ingenjörsdesign. Specifikt utvecklar vi metoder och verktyg för multifidelity-modellering, Bayesiansk optimering och generativ design för att kunna skapa nya och effektiva lösningar på tekniska designproblem, säger Michael Kokkolaras.

Design Automation Award - ASME