MAXBATT samlar Sveriges kompetenser inom batteriproduktion

Bild 1 av 1
Björn Johansson
Björn Johansson

Elektrifieringen av samhället i Sverige och i hela Europa kommer att väsentligt förändra industrilandskapet med en aldrig tidigare skådad hastighet under de kommande decennierna. En stor utmaning för att klara av den här förändringen är att tillgodose industrins utveckling med forskning samt kompetens. Därför satsar Chalmers på att etablera MAXBATT som ett ledande kompetenscentrum inom hållbar batteriproduktion.

Björn Johansson, professor i hållbar produktion, leder satsningen för etableringen av ”MAXBATT - Centre for Manufacturing Excellence - Battery Technology Products and Systems” som har ambitionen att stärka Sveriges position som ett av de ledande länderna i världen inom hållbar batteriproduktion.

Björn, vad är MAXBATT för något?

– I MAXBATT samlas Sveriges kompetenser för att tillsammans göra stora insatser i att flytta forskningsfronten för att skapa en hållbar batteriproduktion för fordonsindustrin och flera andra branscher. Satsningen görs tillsammans med nyckelintressenter inom industrin, så som Northvolt, Volvo Cars och AB Volvo.

Vad kommer att bli den viktigaste uppgiften för MAXBATT?

– Syftet med MAXBATT är att vara en kompetensnod som täcker hela batteriets värdekedja. För att vi ska kunna ha en batteriproduktion som är långsiktigt hållbar så behöver vi ha ett helhetsperspektiv. Det innebär att utveckling, tillverkning och återvinning av batterier måste hänga ihop och ha en förståelse för hur de olika områdena påverkar varandra. Som exempel så måste det redan i utvecklingsfasen av batterier finnas idéer och kunskaper om hur det ska kunna tillverkas och återvinnas.

Vilken fas befinner sig uppbyggnaden av MAXBATT nu?

– Vi har i vår förstudie arbetat hårt med att samla den forskningsexcellens som finns i Sverige och bitarna börjar nu falla på plats. Vi har ett nära på nog komplett nätverk med grupperingar från både näringsliv och akademi. Det har också visats ett stort intresse från andra aktörer som kommuner och utbildningsorgan. Nu pågår finjustering av forskningsämnen och matchning av alla parters intressen för att bygga forskningsmiljön stark med både industribehoven och forskningsexcellens kombinerat. Vi har även redan börjat ta fram utbildningsmoduler för att snabbt kunna möta omställningen som pågår nu. Det behövs även mer utbildningsinsatser på alla nivåer från grundskola till doktorandtjänster.

Hur kan man utbilda sig inom batteriproduktion?

– Via till exempel Ingenjör 4.0 och Automotive Skills Alliance finns det redan en del utbildningsmoduler om man vill sätta i gång snabbt. Det är lite mer avancerade kurser som främst riktar sig till ingenjörer inom företag, men vi kommer att ta fram ytterligare moduler som täcker fler utbildningsbehov. MAXBATT kommer inte att starta eller driva egna lärplattformar utan vi kommer att använda oss av etablerade utbildningsstrukturer där vi kan lyfta in forskningsexcellens och den senaste utvecklingens teknologi och arbetssätt mot en hållbar batterivärdekedja. Framför allt genom att stärka kompetensen inom yrkeshögskolor och traditionella kurser på universitet.

Vilka utmaningar ser du när det gäller att fylla kompetensbehoven?

– Kompetensutveckling av den personal som redan finns inom företagen tar tid och kommer att innebära en stor påverkan på befintlig produktion, vilket blir en utmaning för industrin som vi vill vara med att lösa. Sen så behöver branschen generellt få in mycket mer ny personal. Det blir en utmaning för hela samhället eftersom det kan komma att påverka andra sektorer där det också råder personalbrist. På längre sikt så måste vi också skapa en attraktionskraft för att jobba inom den här branschen.

Vilka risker ser du?

– Det har hänt i liknande omställningar att när det råder brist på kompetent personal så finns det en risk att forskare och lärare går in direkt i produktionen för att täcka behoven akut, vilket utarmar kompetensen för forskare och lärare. Det är en kortsiktig lösning som vi behöver passa oss för då det i förlängningen innebär att vi inte längre kan utbilda ny personal.

Mer information

Det är tänkt att MAXBATT senast år 2030 väsentligt bidragit till en konkurrenskraftig och hållbar produktion, användning och återvinnig av batterier främst i Sverige och på europeisk nivå men även i andra delar av världen.

https://www.ingenjor40.se/learning-modules-compact/

https://automotive-skills-alliance.eu/

Björn Johansson
  • Professor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino