johannax_Johanna_Xu

Johanna Xu

  • Forskare, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap
0

Forskar på multifunktionella kompositer. Med fokus på experimentellt arbete på strukturella batterikompositer, ett material som kan lagra elektrisk energi och samtidigt bära mekanisk last. Arbetet omfattar materialutveckling och karakterisering, allt från mekanisk och elektrokemisk karakterisering av battericellens beståndsdelar till hela batteri celler och multicellstrukturer.