Chalmersstudenter får Olle Jonson-priset för studie om kollaborativa robotar

Bild 1 av 1
John Bredvad-Jensen och Jakob Johansson.
John Bredvad-Jensen och Jakob Johansson.

Chalmersstudenterna John Bredvad-Jensen och Jakob Johansson är 2023 års vinnare av Olle Jonson-priset som delas ut av Svenska Förbundet för Kvalitet för bästa examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Det prisbelönade examensarbetet har titeln ”En lönsam implementation av kollaborativa robotar” och är utfört inom högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik. En kollaborativ robot är en robot som kan arbeta nära och tillsammans med människor på ett säkert sätt, till skillnad från traditionella industrirobotar som behöver placeras innanför omfattande maskinskydd.

– Vi valde det här ämnet för att vi ville göra ett examensarbete inom traditionell svensk industri som skulle kunna resultera i något konkret, säger John Bredvad-Jensen.

– Den respons vi har fått på arbetet har enbart varit positiv. Vår uppdragsgivare Volvo var mycket nöjda med exjobbet, vilket även vår examinator och handledare Peter Hammersberg var. Han rekommenderade oss även att söka Olle Jonson-priset, vilket vi gjorde – vilket resulterade i att vi vann, säger Jakob Johansson.

John och Jakob tog emot priset under konferensen World Quality Day den 9 november 2023 där de även presenterade sitt arbete och sina slutsatser.

– Vi hoppas att arbetet ska leda till en implementering av vår lösning. Vi hoppas även att vårt arbete kommer att bidra till att öka kunskapsnivån både hos Volvo och hos allmänheten och visa vilka möjligheter som finns med kollaborativa robotar, samt visa vilka steg som krävs för att implementera dem, säger John Bredvad-Jensen.

Juryns motivering

”Studien visar att man kan minska felutfall och skapa både förbättrad ergonomi för operatörer och säker hantering av interaktion mellan människa och robot. Arbetet redovisar en studie av process, koncept, riskanalys och simulering av samverkan mellan robot och människa där kvalitetstekniska verktyg har använts på ett föredömligt sätt.”

Om Olle Jonson-priset

Svenska Förbundet för Kvalitet delar årligen ut ett pris på 20 000 kronor för bästa uppsats eller examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Priset delas ut till minne av Olle Jonson, en av grundarna till Kontrollingenjörernas förening som senare blev SFK – Svenska Förbundet för Kvalitet. Syftet med priset är att stödja utbildning och forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Ta del av examensarbetet

Läs mer om Olle Jonson-priset på SFK:s webbplats

Handledare för examensarbetet

Peter Hammersberg
  • Universitetslektor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Julia Romell