hammersb_Peter_Hammersberg

Peter Hammersberg

  • Universitetslektor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
  • Masterprogramansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik