Björn Johansson utsedd till AAAS Fellow

Bild 1 av 1
Björn Johansson
Björn Johansson

Björn Johansson, professor vid institutionen för industri- och materialvetenskap, blev hedersamt utsedd till Fellow av American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2021. Att bli vald till AAAS Fellow är en av de mest ärofyllda utmärkelserna inom det vetenskapliga samfundet.​

​Valet av Fellows baseras på ”insatser för vetenskaplig utveckling, eller att dess tillämpningar är vetenskapligt eller socialt framstående” och Björn Johannson har genom sitt arbete med fokus på hållbarhet inom området Produktionssystem verkligen levt upp till detta. Björn är en av få svenska forskare som blivit invald som AAAS Fellow.

Motivering till utnämningen lyder: För framstående insatser inom området hållbar produktion, särskilt när det gäller metoder för minskad miljöpåverkan och standarder för cirkulär ekonomi och resiliens.

Björn Johansson forskar inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion genom att använda virtuella verktyg för att analysera och förbättra produktionssystem. Målet är att skapa och förbättra produktionssystem hos industrier så att en mer hållbar framtid skapas med avseende på miljöpåverkan, sociala aspekter och ekonomi. Resultaten av forskningen har utmynnat i tre standarder, ca 150 produktionssystem förbättrade världen över, samt en lång rad forskningsresultat som till exempel metoder och verktyg som ingenjörer inom industrin kan använda för att analysera, skapa och förbättra produktionssystem på ett hållbarare vis.

AAAS bildades 1848 och är världens största multidisciplinära vetenskapliga sammanslutning och genom sin Science-familj av tidskrifter en av de ledande utgivarna av spetsforskning. AAAS har över 100 000 medlemmar i 91 länder och miljontals personer tar del av artiklarna årligen.

Björn Johansson
  • Professor, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Marcus Folino