Biologiskt nedbrytbar plast i naturen

​​Plastföroreningar är ett världsomspännande problem och biologiskt nedbrytbar plast kan spela en roll för att minska avfallet. Men det finns en risk att termen biologiskt nedbrytbar plast kan leda till förvirring för beslutsfattare och användare, eftersom de flesta biologiskt nedbrytbara plaster är konstruerade för att bara brytas ned i speciella industriella komposteringsanläggningar. En rapport har nu publicerats som ger en vetenskaplig bild av användningen av biologiskt nedbrytbar plast i den öppna miljön.

 

Biologiskt nedbrytbar plast kan bara hjälpa till att lösa problemet med det växande plastavfallet om den används på rätt sätt. Ett perspektiv är att plast kan märkas som biologiskt nedbrytbart om det kan brytas ned helt med hjälp av mikroorganismer. Sådan fullständig biologisk nedbrytbarhet är inte alltid fallet med konventionell biologiskt nedbrytbar plast. Men effektiviteten hos biologiskt nedbrytbar plast är mycket beroende av miljöförhållandena. Om de nödvändiga mikroorganismerna och andra omständigheter som rätt temperatur saknas kommer plasten inte att brytas ned under en rimlig tidsperiod. De flesta biologiskt nedbrytbara plaster idag kan inte bara lämnas i en öppen miljö för nedbrytning. Så det är mycket viktigt att förstå att biologiskt nedbrytbar plast inte automatiskt löser plastavfallsproblemet, men det kan vara en del av lösningen med korrekt hantering.

 
Policyrekommendationer för biologiskt nedbrytbar plast

Rapporten Biodegradability of Plastics in the Open Environment, skriven av en grupp vetenskapliga rådgivare baserad på vetenskapliga bevis som granskats av Science Advice for Policy by European Academies, ger flera policyrekommendationer. Det första är att begränsa användningen av biologiskt nedbrytbar plast i den öppna miljön till specifika applikationer för vilka reduktion, återanvändning och återvinning inte är möjlig. För det andra vill rapporten se stöd för utvecklingen av enhetliga testnings- och certifieringsstandarder för biologisk nedbrytning av plast i den öppna miljön. För det tredje är det också nödvändigt att främja tillhandahållandet av korrekt information om egenskaper, lämplig användning och bortskaffande och begränsningar av biologiskt nedbrytbar plast till relevanta användargrupper.

Antal Boldizar, som forskar om miljöanpassade tekniska polymerer vid Chalmers tekniska högskola, är en av arbetsgruppens medlemmar i den rådgivande nämnd som producerade rapporten.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller biologiskt nedbrytbar plast?

– Jag tror att det viktigaste budskapet är att biologiskt nedbrytbar plast har en roll att spela för att minska ansamlingen av plast i den öppna miljön - men bara i vissa specifika applikationer. I andra fall, inklusive engångsförpackningar och plastpåsar, skulle det troligen vara bättre att minska mängden plast vi använder, att återanvända den, återvinna den eller, där vi kan, kompostera den i industrianläggningar, säger Antal Boldizar. 

Vem tycker du ska läsa den här rapporten och varför?

Eftersom denna rapport ger ett ganska brett perspektiv på aspekterna av biologiskt nedbrytbar plast, tror jag att det kan vara av allmänt intresse för många läsare. Det specifika syftet var dock att ge det vetenskapliga perspektivet till Europeiska kommissionen som stöd för ett nytt ramverk för biologiskt nedbrytbar plast, säger Antal.

 

Om SAPEA

SAPEA är en del av EU-kommissionens Scientific Advice Mechanism.

SAPEA has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 737432

Antal Boldizar
  • Professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap