antal_Antal_Boldizar

Antal Boldizar

  • Professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
0

​Inom ämnet Miljöanpassade Polymera Konstruktionsmaterial bedrivs forskning om det ömsesidiga beroendet mellan materialens komposition, lämpliga tillverkningstekniker, materialstrukturen och de egenskaper det leder till. Aktuell forskning handlar om polymera kompositer med cellulosafibrer, struktur och mekaniska egenskaper hos kartong, extrudering av flerskiktsmaterial, återvinning av bioplaster och om återvinning av plast från elektronikskrot. Bidraget till undervisning sker i flertalet kurser, från grundkurser i materialteknik till valbara kurser om bearbetningsteknik och miljöanpassning.