Hur kan industrin minska sina utsläpp i hela värdekedjan?

Bild 1 av 2
Johannes Morfeldt
Illustration. COP 28
På lördag, 2 december under COP 28, medverkar Johannes Morfeldt på seminariet "Sharing insights from industry leaders, collaborating to create impactful transparency in the value chain". Foto: Christian Löwhagen.

Den 30 november inleds FN:s klimatmöte COP28 i Förenade Arabemiraten. Chalmersforskaren Johannes Morfeldt deltar i ett sidoevent på distans från Sverige. Hans forskning handlar bland annat om förutsättningarna för en samhällsomställning där klimat- och andra hållbarhetsmål uppnås, och på vilket sätt resurseffektivitet kan bidra till omställningen.

Nu förbereder du dig för ett seminarium på COP 28 – Vad handlar det om?
– Det handlar om ett företagsdrivet initiativ för att på ett enklare sätt samla in utsläppsdata längs ett företags värdekedja. Alltså de data som behövs för att uppskatta en produkts eller tjänsts klimatpåverkan. Ett exempel kan vara att fånga de delar som en biltillverkare köper in men som i sin tur använder råmaterial från ett tredje företag, säger Johannes Morfeldt.
Seminariet "Sharing insights from industry leaders, collaborating to create impactful transparency in the value chain", hålls på lördag 2 december. Mer info i slutet av den här texten.

– I dagsläget används ofta generella beräkningsfaktorer i stället för faktiska data, vilket gör det svårt att identifiera var utsläppen kan minskas och skapa incitamenten för att få utsläppsminskningen att ske. Dessutom är många värdekedjor globala och involverar aktörer i flera olika länder, vilket gör detta svårt att reglera och standardisera hur data kan samlas in och delas från nationellt håll, berättar Johannes Morfeldt.

Hans forskning handlar just om att bedöma effekten av utsläppsminskningsåtgärder i olika delar av produkters och tjänsters värdekedjor - från råvaruutvinning till användning - och hur dessa åtgärder kan främjas. Forskningen är en del av Mistra Carbon Exit.

Vad är din roll på seminariet?
– Min roll är att kommentera företagens förslag till ny standard och en prototyp för att samla in och dela data - vad är unikt för just det här initiativet? Jag har senaste månaderna följt företagens arbete med prototypen för hur data kan delas inom en värdekedja.

Vilka tycker du ska lyssna?
– Andra företag som är intresserade av att följa upp och minska sina produkters och tjänsters klimatpåverkan. Beslutsfattare involverade i processer kring standarder för utsläppsberäkningar, säger Johannes Morfeldt.

FN:s klimatmöten hålls årligen och samlar ledare från världens länder för att diskutera klimatförändringarna. I anslutning till klimatmötena arrangeras en mängd olika sidoevent, däribland det ovan nämnda seminariet som är en del av programmet i den svenska paviljongen som Business Sweden står värd för. En av de stora händelserna vid årets klimatmöte, COP28, är det som kallas the global stocktake där en översyn görs av ländernas klimatplaner jämfört med Parisavtalets globala målsättning.

Mer info:

Johannes Morfeldt
  • Forskningsspecialist, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap