morfeldt_Johannes_Morfeldt

Johannes Morfeldt

  • Forskare, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
0

Johannes Morfeldts forskning undersöker förutsättningarna för en samhällsomställning där klimat- och andra hållbarhetsmål uppnås, och på vilket sätt resurseffektivitet kan bidra till omställningen. Johannes analyserar bland annat framtida mobilitetslösningars potential att på ett mer resurseffektivt sätt tillhandahålla transporttjänster och simulerar framtida utsläpp från konsumtion av varor och tjänster. Han använder metoder såsom prospektiv livscykelanalys, statistisk analys och systemdynamik. Syftet med forskningen är att bidra med resultat och slutsatser som kan stödja design av klimat- och energipolitik i Sverige och i andra länder.