Kick-off för Svenskt Centrum för El-energilagring och Balansering

Bild 1 av 1
Illustration
Kick-off för Svenskt Centrum för El-energilagring och Balansering

​Ett framtida energisystem som kommer att vara hållbart, där elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100 procent förnybara samhället. Det är visionen för Svenskt centrum för el-energilagring och balansering (SESBC).

​För att möta denna vision kommer centret att skapa en gedigen forskningsplattform där ett team av forskare med olika kompetens arbetar tillsammans mot centrets vision och mål. Kick-off mötet var startpunkten för denna resa där forskare från Chalmers träffade industriella partners för att diskutera potentiella projekt.

– Vi hade en stor uppslutning av 50 personer som var intresserade av att höra om centret och projekten. Det fanns ett genuint intresse för centrumet och verksamheten. Jag kunde se ett engagemang från alla som deltog, säger Massimo Bongiorno, direktör för SESBC.

– Jag hoppades verkligen på en dag full av energi med olika partners som tog tillfället i akt att lära känna varandra och utbyta idéer. Till vår glädje var det faktiskt så, säger Anna Martinelli, meddirektör för SESBC.

Representanter från Energimyndigheten bjöds in för att tala om hur kompetenscentra passar in i omställningen till ett hållbart energisystem. Men de berättade också om sina förväntningar från centra och hur SESBC kan bidra.

– Det är en stor nyhet för Chalmers att detta och andra kompetenscentra har beviljats​​medel från Energimyndigheten. Jag gratulerar alla centerledare och hyllar deras enorma insatser under utarbetandet av förslagen, säger Anna Martinelli.

Tjugofem forskningsprojekt presenterades.

– Varje partner som jag pratade med var mycket nöjd med dagen och projekten. I slutändan förväntar jag mig projekt som kommer att bidra till visionen och målen för centret, där vi drar nytta av den stora kompetens som vi har, säger Massimo Bongiorno.

Även om cirka 25 projekt presenterades kommer inte alla att beviljas. Forskare har fram till den 10 maj på sig att utveckla sin idé och lämna in en projektansökan som skickas till industripartners och centrumstyrelsen.

– Det direkta målet nu är att få i gång projekt, så att forskningsprojekt kan initieras. På längre sikt ser jag fram emot att se nya kompetenser växa och elever utbildas i färdigheter som är viktiga för framtida tekniker. Framgången för detta center kommer att kräva ett robust ledarskap men också ett effektivt utbyte av kunskap mellan de skikt som har föreslagits, säger Anna Martinelli.

I juni kommer den första utlysningen av projekt att beslutas och beviljas. Ett andra utrop kommer att äga rum i höst. ​

 

För mer information, kontakta:
Massimo Bongiorno, professor inom elteknik på institutionen för elektroteknik, Chalmers
massimo.bongiorno@chalmers.se

Anna Martinelli, biträdande professor i materialvetenskap på institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers
anna.martinelli@chalmers.se​

Skribent

Sandra Tavakoli