Healthcare studio 2022/2023

​​Kursen Future visions for healthcare, housing and work 3: Healthcare architecture, är nu avslutad och studenterna har tagit fram förslag på en ny vårdcentral i Vadstena.

Projektet kommer att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemet mot god och nära vård inom regionen, med fokus på primärvård. Platsen ligger inom Birgittas sjukhusområde, ett stort område som byggts för olika vårdinrättningar sedan början av 1900-talet. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och utformningen fokuserar på cirkularitet, återanvändning och resurseffektivitet.

Studion har arbetat i nära dialog med Region Region Östergötland och Vadstena kommun.

Examinator

  • Cristiana Caira

Lärare/handledare

  • Lin Tan
  • Marie Larsson
  • Henrik Magnusson

Externa kritiker

  • Anna Reuter Metelius (Kulturmiljöspecialister)
  • Elin Rittmark (Sweco architects)
  • Andrea Brambilla (Politecnico di Milano)
  • Elke Mediema (TU Delft)
  • Lotta Bergström och Andreas Widgren (Region Östergötland)
  • Petter Frid (Stadsarkitekt Vadstena)

Läs mer om kursen