Gymnasieelever träffade toppforskare på initiativseminarium

Bild 1 av 4
Initiativseminarium Nano 2022
Initiativseminarium Nano 2022
Initiativseminarium Nano 2022
Initiativseminarium Nano 2022

Två fullmatade dagar med föreläsningar där gymnasieelever fick chansen att ställa alla frågor de någonsin undrat över om nanomaterial till framångsrika och namnkunniga forskare från hela världen. Det var vad Chalmers styrkeområde Nanos initiativseminarium ”A nano focus on quantum materials handlade” om. – Vi visar dels upp vad vi gör på Chalmers, men vi bygger också kontaktytor och skapar entusiasm hos gymnasieeleverna, säger Janine Splettstösser, ledare för Excellensinitiativ Nano.

Initiativseminariet anordnades gemensamt mellan Chalmers Excellensinitiativ Nano (sedan årsskiftet benämnt Styrkeområde Nano, SO Nano) och Molecular Frontiers, gick av stapeln 28-29 november i Chalmers Kårhus, och leddes av moderatorn Emma Frans. Under två dagar fick deltagarna bland annat ta del av föreläsningar om den senaste forskningen inom kvantmaterial.

– ”Quantum materials” är ett nytt område inom Nano, och det pågår väldigt aktiv forskning där, säger Janine Splettstösser, professor i fysik och ledare för SO Nano. Med ett sådant här seminarium skapar vi synergier, både inom Chalmers och internationellt. Talarna som vi hade var verkligen de absolut bästa som går att hitta inom det här området, och på det här sättet kan de komma till Chalmers och se vad vi gör, och vi kan få möjlighet att dela erfarenheter och knyta kontakter med dem.

Bakom programmet stod arrangörerna Floriana Lombardi och Thilo Bauch, båda två forskare vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers, och Janine Splettstösser framhåller nivån på de inbjudna talarna, och hur de lyckades med en bra blandning av att skapa entusiasm hos åhörarna och samtidigt berätta om sin dagsaktuella forskning.

– Även alla som inte var superspecialister kunde ta till sig på en mer generell nivå – för mig till exempel som inte arbetar med quantum materials lärde jag mig jättemycket om området, och jag upplevde att det var så för många.

Utöver de närmare 180 forskare som fanns på plats så deltog även 135 gymnasielever – samtliga med ett brinnande intresse för ämnesområdet. Janine Splettstösser är lyrisk över hur mötet mellan forskarna och eleverna blev, och över hur pålästa och nyfikna eleverna var. I flera fall överraskades hon av deras ämneskunskaper.

– Några av dem ställde frågor som fick mig att undra hur de kan veta så mycket, men även de som hade mer grundläggande frågor var bra och modiga. Många av talarna har pratat mycket mer med eleverna i pauserna, och även kontaktat talarna via LinkedIn. Några sade att de inte ens kunde slappna av i pausen, de pratade hela tiden med gymnasieeleverna, säger hon och skrattar.

Per Thorén arbetar sedan många år tillbaka för Molecular Frontiers, och är den som har haft kontakten med gymnasieskolor runt om i Sverige. Alla skolor med en naturvetenskaplig utbildning har fått en inbjudan med en möjlighet att nominera två elever att komma till seminariet. För att stötta skolor som ligger långt från Göteborg finns även möjlighet att få ett resestipendium som SO Nano finansierar, och till seminariet kom elever från en rad olika städer, från Strömsund i norr till Malmö i söder.

– De elever som kommer hit är synnerligen intresserade och motiverade, säger Per Thorén. Olika ämnesområden är förstås olika svåra, och kvantfysik kanske är lite svårare än till exempel något som rör biologi. Därför förberedde jag dem med att berätta om konceptet, men också med länkar med information om talarna där de kan sätta sig in i förväg.

Per Thorén framhåller den höga nivån på forskningen som presenteras, att det inte rör sig om några skollektioner som hålls för eleverna.

– Man ska vara medveten om att det är mycket avancerad forskning som presenteras, säger han. Det här är de skarpaste hjärnorna inom de här forskningsfälten, och de presenterar sina absolut senaste forskningsrön – det är det som eleverna får höra om.

Den höga nivån på presentationerna och seminariet i sin helhet togs emot väldigt positivt från eleverna. Per Thorén berättar att flera elever har hört av sig i efterhand med positiva omdömen, och även lärare som nominerade elever har skrivit till honom och berättat att eleverna kom tillbaka och var glada och nöjda.

Janine Splettstösser hoppas att den här sortens event kan få fortsätta.

– Vi är alla jättemotiverade att ha ett nytt event nästa år med ett liknande upplägg men ett annat tema, säger hon.

Hon tänker också att det går att bredda konceptet till att gå utanför grundforskning, och att även koppla på andra av Chalmers styrkeområden och göra det till en gemensam satsning.

Janine Splettstösser
  • Biträdande professor, Tillämpad kvantfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Robert Karlsson

Taggar: