Grönytorna gör jobbet i den täta staden

Bild 1 av 2
Illstration, sensor och Meta Berghauser Pont
Ahmed Eldesoky, postdoc i stadsbyggnad
Hur fungerar de gröna ytorna i staden? Finns det biologisk mångfald? Vilken roll spelar den för vårt välmående? Nu kartläggs djurens liv. Sensorer som spelar in ljud från bland annat fåglar har placerats ut runt om i Göteborg. Meta Berghauser Pont, professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ligger bakom studien.

I den tättbebyggda staden är människor mer stressade än i den glesa. Men det räcker med mindre grönområden för att pulsen ska gå ner, förutsatt att de är flera och har en viss biologisk diversitet. Välmående grönytor är också ett kostnadseffektivt sätt att möta klimatförändringen. I Verapodden hör du Ahmed Eldesoky, postdoc i stadsbyggnad och Meta Berghauser Pont, professor i urbanmorfologi och stadsbyggnad, som tror att det går att kombinera det täta med det gröna om man vågar tänka nytt.

Under våren 2024 spelar forskare in fågelkvitter på 30 platser i centrala Göteborg för att mäta mångfalden. I förlängningen vill de veta hur man kan utforma framtidens städer så att växter, djur och människor kan trivas tillsammans. 


Om Verapodden

I Chalmers Verapodd hör du personliga samtal med forskare, studenter, lärare och alumner. Vilka är deras erfarenheter, drivkrafter och visioner? Vad blir det av kunskapen från Chalmers?

Projektledare: Cecilia Hillman & Maria Saline, Genie

Originalmusik av Stefan Karlsson
Programledare, teknik & redigering: Malin Avenius
Producent: Anne-Christine Nordin.

Vera Sandberg blev Sveriges första kvinnliga ingenjör år 1917. Hon studerade som ensam kvinna bland 500 män. Idag är rymmer Chalmers tekniska högskola 10 500 studenter och en tredjedel är kvinnor.

Chalmers utbildningsprogram och kurser

30 kreativa tekniska grundutbildningar,
ett 40-tal masterprogram och två versioner av Tekniskt basår – på Chalmers finns något för alla. Läs mer. 

 

Maria Saline
  • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd
Cecilia Hillman
  • Enhetschef, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
Meta Berghauser Pont
  • Professor, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ahmed Hazem Eldesoky
  • Postdoc, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik