Batteriexpertis samlades på Chalmers

Bild 1 av 1
Nordbatt konferens interiörbild
​Patrik Johansson i talarstolen på batterikonferensen NordBatt. ​​ ​Foto: Kasper Westman

​Forskning och utveckling stod i fokus när akademi, industri och andra intressenter samlades för batterikonferensen NordBatt 2022 på Chalmers i slutet av oktober.

​Konferensen äger rum vartannat år, med deltagare främst från de nordiska och baltiska länderna, och arrangerades i år på Chalmers av professor Patrik Johanssons​ team tillsammans med Battery Alliance Sweden (BASE) och Energimyndigheten, med stöd från flera av Chalmers styrkeområden.

Temat för årets NordBatt var ”From moving electrons to electromobility”. Det avspeglades i föredrag om allt från grundläggande materialforskning till nya tillverkningsmetoder, via kortare ”blänkare” från flera batteritillverkare såsom NoVo Energy, Beyonder, och Morrow, till planer och strategier från slutanvändare som Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Polestar. Några av de ämnen som avhandlades var nya batterimaterial och koncept, modellering, studier av hur batterier åldras, samt hur batterier kan skalas upp och återvinnas.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och inspirera. Den syftar också till att skapa och stärka de nordisk-baltiska nätverken för hela batteriekosystemet inklusive utbildning, kompetensförsörjning och jämlikhetsaspekter.

Nytt för i år var att innan själva NordBatt 2022 gick av stapeln, vigdes en halvdag åt en förkonferens av och för doktorander och postdocs, för att de ska kunna skapa sina egna nätverk. Parallellt med detta anordnade det europeiska forskningsinitiativet Battery2030+ ett strategiskt nordiskt-baltiskt möte.

– Att få samlas fysiskt igen efter pandemin och se hur batterifältet har vuxit bara de senaste åren var en fantastisk känsla. Från årets konferens märks verkligen skjutsen på batteritillverkningssidan och det är bra nyheter inte minst för Göteborg. Hur andra batteriteknologier flyttar fram sina positioner är också tydligt, liksom hur hela batterivärdekedjan nu är med, säger Patrik Johansson.

– En annan aspekt att lyfta fram är de yngre forskarna, de är mycket mogna och vi behöver verkligen deras excellens framöver – både inom akademin och industrin.

Nästa NordBatt kommer att äga rum 2024 och arrangeras av Alexey Koposov vid Oslos universitet.

Läs mer om årets konferens på NordBatts hemsida

Kontakt

Patrik Johansson
  • Professor, Materialfysik, Fysik

Skribent

Lisa Gahnertz