Energipodden – I en värld som ställer om

Bild 1 av 1
Illustration. Mikrofon.
Foto: Pixabay/Tumisu.

I början av sommaren 2021 presenterades den så kallade Utfasningsutredningen, I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040, för miljö- och klimatminister Per Bolund. Utredningen handlar om hur utfasningen av fossila bränslen bränslen ska gå till. Förslagen i utredningen har diskuterats flitigt.
Vi fick en pratstund med Maria Grahn, Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, och Daniel Johansson, Docent på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, som båda medverkade som experter i utredningen.​

​Lyssna på Energipodden avsnitt 6

Utfasningsutredningen innehåller följande förslag:

  • Fossila drivmedel utfasade i Sverige 2040.
  • Verka för nollutsläppskrav på nya fordon i EU, för nya personbilar från 2030.
  • Riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen 2030.
  • Snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen.
  • Förnybara drivmedel genom en förändrad reduktionsplikt med sikte på ett handelssystem, i samspel med EU.

Läs mer om utredningen:

I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040

Redaktörer för energipodden är:
Julia Franzén och Ann-Christine Nordin.
Originalmusik: EleckTrick av Stefan Karlsson.
Ansvarig utgivare och projektledare: Tomas Kåberger.​​

Följ Chalmers energipodd och lyssna på samtliga avsnitt >>

Maria Grahn
  • Docent, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Daniel Johansson
  • Docent, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap