En innovativ avhandling som bidrog till personlig utveckling

Bild 1 av 1
Bild på Adriana när hon håller föreläsning av sin avhandling

Adriana Canales Ramos tilldelas Arne Sjögren-priset 2024. Priset tilldelas den personen som skrivit den mest innovativa avhandlingen inom nanovetenskap.

– Priset betyder mycket för mig personligen och jag utvecklades till en självständig forskare under tidens gång.

Priset instiftades till minne av Chalmersalumnen Arne Sjögren som testamenterat pengar till Chalmers och ett pris på 30 000 kronor tilldelas en person inom nanovetenskap varje år. Adriana kommer också att få möjlighet att presentera sin avhandling vid Nanos årliga Community Building Activity i augusti.

En personlig resa

– Jag nominerades av min handledare Timur Shegai vilket jag är mycket tacksam för. Jag lade ner mycket tid och engagemang på att skriva min avhandling och jag försökte göra den mer personlig. Den avslutande delen av min avhandling sammanfattade därför inte bara mina resultat utan jag ville också visa hur varje projekt formade mig till en självständig forskare. Jag är även stolt över att ha bidragit till att öka den vetenskapliga kunskapen inom området, förklarar Adriana.

Upptäckten av polaritoniska fenomen

Adriana har studerat den starka interaktionen mellan ljus och material, ett exempel på vad det är vatten. Vanliga ljus-materia-interaktioner tillåter oss att se, studera och även manipulera men de är då vanligtvis förekommande i ett "svagt" regim.

– När interaktionerna når en "stark" regim kan vi inte längre skilja på ljuset och materialet. Istället använder vi polaritoner för att beskriva hybriders egenskaper. Deras egenskaper har studerats under lång tid med mer komplexa metoder. Min avhandling bevisar därför motsatsen, att det inte måste vara lika komplexa och komplicerade metoder som man tidigare trott. Dessa fenomen kan istället förekomma naturligt, till exempel visar det sig att vattendroppar i moln är polaritoniska!

Hennes avhandling kan bidra till betydande upptäckter

Adriana förklarar att hon är nyfiken på vad som kan hända härnäst inom forskningsområdet. Hennes avhandling skulle till exempel kunna bidra till att förklara olika atmosfäriska effekter eller vara användbar till läkemedel i framtiden.

Adriana som kommer från Mexiko, avslutar nu sitt kapitel på Chalmers och övergår till att arbeta inom industrin för att arbeta som ingenjör inom Photonics Applications på Thorlabs. Hon har däremot fortfarande några projekt att slutföra på Chalmers.

– Jag avslutar just nu vissa projekt och har fortfarande många vänner här på campus. Vi får se vad framtiden har att erbjuda, möjligtvis kommer jag återvända till akademin i framtiden.

Läs Adrianas doktorsavhandling

"Strong Light-Matter Coupling: the Road from Conventional to Cavity-Free Polaritons"

Skribent

Amelia Brådenmark

Du kanske också är intresserad av