Lansering av WiTECH - En milstolpe för trådlös- och halvledarinnovation

Bild 1 av 1
Mingel på Witech kompetenscentrums kick-off
Mingel på Witech kompetenscentrums kick-off. Foto: Sandra Tavakoli

WiTECH, Wireless Infrastructure Technology på Chalmers, arrangerar en heldag för sina partner för att presentera forskningsprojekt och prata långsiktig strategi för centrumet.

Det nyetablerade WiTECH kompetenscentret, som drivs av institutionen för elektroteknik (E2) i nära samarbete med institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), avser att vara en nyckelspelare för att skapa en hållbar framtid genom att:

 • Utveckla nästa generations robusta och pålitliga trådlösa kommunikations- och sensorsystem (till exempel sjätte generationens trådlösa telekommunikation 6G); och
 • Hållbara, energieffektiva halvledarkomponenter och processer.

På det första fysiska eventet deltog hela WiTECH centrumkonsortiet med närmare 100 deltagare från 17 partners, Ericsson, SAAB, Volvo Cars, Gapwaves, Gotmic, Icomera, Mitsubishi Electric Corporation, Kongsberg, Low Noise Factory, AAC Clyde Space Omnisys, Qamcom, RISE, Satcube, UMS, UniqueSec, Virginia Diodes och Chalmers. Studenter från Chalmers och representanter från Vinnova deltog också i evenemanget.

På eventet avslutades flera operativa- och forskningsaktiviteter som är nödvändiga för att sätta kursen för ett framgångsrikt samarbete. De ledande företrädarna för alla 17 partner samlades för att starta samarbetet.

Under eventet godkändes industristyrgruppen:

 • Maria Wargelius as Chair, Ericsson
 • Johan Carlert, SAAB
 • Mikael Nilsson, Volvo Cars
 • Gaute Andersen, Kongsberg
 • Monika Fuller, RISE
 • Mats Lindgren, AAC Clyde Space Omnisys
 • Kasra Haghighi, UniqueSec
 • Katarina Boustedt, Chalmers representant

En viktig höjdpunkt under dagen var mötena om de sju enskilda forskningsprojekten som pågick parallellt på samma plats.

Syftet med kick-off mötet var att enas om mål och målsättningar.

– Vi uppskattar engagemanget och det fortsatta stödet från alla partners under den omfattande förberedelsefasen som bidrog till att göra denna övergång till WiTECH Centre till en smidig och mycket engagerande process, säger WiTECH centrumföreståndare Marianna Ivashina.

Här är vad några av partnerna säger:

– Jag hoppas att vi kommer ha ett gott samarbete och uppnå centrets mål samt uppfylla Vinnovas förväntningar. Utöver det ska vi verka för att WiTECH blir ett centrum som man kan bygga vidare på i framtiden, säger Maria Wargelius, representant för Ericsson och ordförande i WiTECH styrelse.

– Vi är mycket välanpassade partners! Vi arbetar gemensamt med problemformulering, systemspecifikationer och teknisk återkoppling, säger Sten Gunnarsson representant för SAAB och adjungerad professor på Chalmers. 

– En centerövergripande demonstration är av stort intresse för oss och vi kommer att vara mycket aktiva för att uppnå detta, säger Mikael Nilsson, styrelseledamot i WiTECH centrum och representant för Volvo Cars.  

Enligt Christian Fager, biträdande centrumföreståndare för WiTECH, diskuterades stegen mot att ansluta till centerdemonstrationer och tillfället att dela detta arbete med Sverige och Europa, särskilt under den svenska mikrovågsveckan i Göteborg 2026 och Europas flaggskeppskonferens och utställning (European Microwave Week) i Göteborg 2028. Båda kommer att organiseras av WiTECH-partnerna.

Det behövs en gemensam riktning för att tillsammans skapa en hållbar framtid. Alla delar av samhället och alla projekt som Vinnova finansierar behöver bidra till de globala målen.

 

Bakgrund

WiTECH bygger på arvet från de tidigare centren inom trådlös teknologi, GigaHertz och ChaseOn, som Chalmers var värd för under 2008–2021 och Bridge GigaHertz och ChaseOn mellan 2022–2023. Genom att slå samman dessa stora forskarsamhällen till ett gemensamt konsortium är WiTECH väl rustat att tackla tekniska utmaningar och hantera samhälleliga behov mer effektivt.

 

För mer information, kontakta WiTECH

Marianna Ivashina, professor vid antennsystem på institutionen för elektroteknik, Chalmers och föreståndare för WiTECH kompetenscentrum

Christian Fager, professor på Mikrovågselektronik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers och biträdande föreståndare för WiTECH kompetenscentrum

Cristina Andersson, näringslivsansvarig på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, och koordinator på WiTECH kompetenscentrum

Maria Wargelius, Ericsson, styrelseordförande för WiTECH kompetenscentrum

För mer information, kontakta:

Marianna Ivashina
 • Enhetschef, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
Christian Fager
 • Professor, Mikrovågselektronik, Mikroteknologi och nanovetenskap
Cristina Andersson
 • Näringslivsansvarig, MC2 verksamhetsstöd, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Sandra Tavakoli