Intelligenta system för rehabilitering och fysioterapi

Bild 1 av 1
AURORA
Bilden visar hela kedjan: Från identifiering av patienter till användandet av adaptivt robotstöd för rehabilitering och fysioterapi.

Tänk dig att du råkar ut för en skada och behöver hjälp från sjukvården för att återfå styrka och funktion. Det är ganska troligt att du får träffa en fysioterapeut som ger dig ett antal övningar att göra hemma. För att du ska nå bästa resultat och inte riskera att skada dig ytterligare krävs att du gör övningarna på rätt sätt och tar i lagom mycket, vilket inte alltid är så lätt utan hjälp av en fysioterapeut. 

Detta är en utmaning som forskare på Chalmers har tagit sig an genom att skapa ett nytt forskningsfält inom patientcentrerat adaptivt robotstöd för rehabilitering och fysioterapi.

Huvudmålet med forskningen är att erbjuda vården anpassningsbar utrustning och system för att hjälpa patienter att själva utföra sina övningar på ett korrekt sätt och samtidigt genom ökad och objektiv information ge sjukvården möjlighet att kontinuerligt följa patientens utveckling på distans.

Petter Falkman, biträdande professor i automation och hans forskargrupp på institutionen för elektroteknik ser flera utmaningar med dagens sätt att rehabilitera. 

Petter Falkman

– Dels finns en risk att patienten under- eller överpresterar sina övningar. Dels finns idag inget sätt för fysioterapeuter att kontinuerligt få information och kunna ge feedback till patienten. Genom ett ökat informationsutbyte kan inte bara fysioterapin förbättras, utan kanske kan patientens motivation också ökas. Allt för att nå bästa möjliga resultat för patienten utan att ökade resurser behöver skjutas till från sjukvårdens sida.

Forskargruppen har som mål att utveckla intelligenta robotsystem för att stödja rehabilitering och fysioterapi. Till exempel ett exoskelett med multimodala sensorer som patienten trär över kroppsdelen som är skadad, och sedan gör övningarna. Exoskelettet kan kopplas till patientens telefon och med hjälp av sensorer samlar det in träningsdata som sjukvården kan ta del av. Datan som skickas till läkaren eller fysioterapeuten kan användas för att analysera och förbättra rehabiliteringen för patienten. 

Ett samarbete som forskargruppen kommit längst med är med institutionen för kliniska studier, handkirurgi och rehabilitering vid Sahlgrenska Akademin där man just nu jobbar med att ta fram sensorer som fästs på handflatan. Sensorerna är kopplade till en skärm så att patienten kan se om den utför övningarna korrekt samt använder tillräckligt med tryck.

Emmanuel Dean

– Vi vill ge patienten rätt redskap och information för rehabilitering i hemmet, samtidigt som vi vill hjälpa fysioterapeuter att förbättra patientens rehabiliteringsresultat, säger Emmanuel Dean, docent i automation på institutionen för elektroteknik.

Rehabiliteringslösningarna behöver vara modulbaserade, anpassningsbara, återanvändbara och lätta att använda för både patient och fysioterapeut.

Det aktuella forskningsinitiativet, kallat AURORA, syftar till att föra samman en multidisciplinär forskargrupp med samarbetspartners från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin och andra svenska universitet, samt aktörer i den privata sektorn.

– Förutom samarbetet med institutionen för kliniska studier, handkirurgi och rehabilitering vid Sahlgrenska Akademin, samarbetar vi även med CHAIR där vi bygger ett team tillsammans med institutionen för data- och informationsteknik för att locka fler forskare och samarbeten till projektet, säger Emmanuel Dean.

Fakta
På elektroteknik pågår ett antal forskningsprojekt inom området Digital Hälsa. Första artikeln handlade om  Care@Distance – Remote and Prehospital Digital Health och i kommande artiklar dyker vi djupare in i någon av följande forskningsprojekt:
  • Datorseende
  • Mikrovågsdiagnostik och behandling 
  • Benledning
  • Bionik
  • Hälsoinformation

För mer information, kontakta:

Emmanuel Dean
  • Senior forskare, System- och reglerteknik, Elektroteknik
Petter Falkman
  • Professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik

Skribent

Sandra Tavakoli