Elektroteknik samverkar med industrin

Bild 1 av 1
Anders Karlström, prefekt på institutionen för Elektroteknik. Foto: Daniel Stahre
Anders Karlström, prefekt på institutionen för Elektroteknik. Foto: Daniel Stahre

Måndagen den 27 november hölls ett samverkansforum mellan institutionen för elektroteknik och aktörer från industrin på Chalmersska huset i Göteborg. Samverkan mellan Chalmers och industrin är en del av en långsiktig strategi som syftar till att öka antalet adjungerande professorer på Chalmers samt skapa ömsesidiga fördelar inom forskning och kunskapsutbyte. 

Samverkan mellan akademi, institut och industri

Under forumet fanns talare från Volvo Cars, Svenska Miljöinstitutet IVL, Marianna Ivashina, direktör på kompetenscentret WiTECH (Wireless Infrastructure Technology på Chalmers) samt representanter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Talarna belyste bland annat förutsättningarna för samarbeten inom sina respektive verksamheter samt spännande insikter kopplat till de fördelar som uppstår vid samverkan.

Ömsesidig strategi

Som en del i institutionens strategi finns det idag ett antal aktiva adjungerande professorer på Chalmers. Anders Karlström, prefekt på institutionen för elektroteknik, poängterar att företagen är positiva till denna typ av samverkan då det även ligger i deras strategi.

– Man bygger upp en gemensam strategi över vad som är viktigt på 10–15 års sikt, det är de tidshorisonterna som är viktiga, berättar Anders Karlström. 

– För att bygga kompetensen på elkraftområden sa vi att vi gärna ville ha folk från ABB, nuvarande Hitachi, och där tog vi in fem personer. Det var en riktig satsning, och tack vare det fick vi tillgång till de absolut senaste frågeställningarna som finns inom industrin. Radarteknologi ville vi bli bättre på, och då tog vi in två adjungerande professorer från Saab. De jobbar väldigt nära Tomas McKelvey och Thomas Eriksson på elektroteknik, och det har gjort att vi är bra på radarteknologi just nu, berättar Anders.

Adjungerande professur

En adjungerande professur innebär att 20 procent av den anställdes arbetstid förläggs inom utbildning och forskning. 2016 tog elektroteknik ett strategiskt beslut att öka antalet adjungerande professorer samt stärka samverkan mellan industrin som institutionen.

En fördel som industriföretagen ser är att studentkontakterna ibland kan bli till rekryteringar, då den adjungerande professorn knyter an till studenter och framtida branschkollegor.

Finns det något du vill lyfta särskilt med anledning av samverkansforumet?

– Jag ser gruppdiskussionerna som särskilt viktiga. Utbytet är ömsesidigt och bygger delvis på att företagen kan komma åt den kompetens som finns inom akademin och tvärt om. Tillsammans kan vi göra något väldigt unikt. Det handlar om att de adjungerande professorerna har en unik kompetens, för det är inte alla som kan bli adjungerande professorer, avslutar Anders Karlström.

Kontakt

Anders Karlström
  • Forskningsprofessor, System- och reglerteknik, Elektroteknik

Skribent

Daniel Stahre