AI kan styra prissättningen för laddstationer

Bild 1 av 1
Illustration laddstation
AI kan styra prissättningen för laddstationer

I takt med att elfordon blir allt vanligare ökar efterfrågan på snabbladdningsstationer snabbt. Samtidigt växer intresset för artificiell intelligens (AI) roll i utformningen av elpriserna.

Nyligen genomförda studier av forskare vid Chalmers tekniska högskola visar att AI-drivna laddstationer kan erbjuda personliga priser till elfordonsanvändare, som användare kan acceptera eller tacka nej till. Genom att använda algoritmer kan dessa stationer justera prissättningen baserat på individuella faktorer som batterinivå och aktuell plats för elfordonsanvändaren. I ett sådant sammanhang maximerar en smart snabbladdningsstation sin vinst.

Balázs Kulcsár

Elfordonsanvändare kan dela information med tjänsteleverantörer, till exempel via en app, och får i sin tur ett personligt pris, säger Balázs Kulcsár, professor vid institutionen för elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Erbjuds användare av elfordon ett rimligt pris?

 Enligt studien, när en elbilsanvändare accepterar ett pris, minimerar användaren sin kostnad och väntetid. Detta rationella beslut görs utan att känna till andra elfordonsanvändares personliga priser eller beslut, säger Balázs Kulcsár.

Ur tjänsteleverantörens perspektiv syftar den vinstmaximerande AI-algoritmen till att lära sig ett individuellt pris som fortfarande är acceptabelt av användaren. De personliga priserna som användarna får kan skilja sig väsentligt från varandra.

Ett sätt att sänka skillnaden i det personliga priset är att skapa smarta kluster av användare som vägrar eller accepterar personliga priser i grupper. För detta måste elfordonsanvändare dela sina egna personliga priser och så småningom ändra sitt beteende för att anpassa sig till andra användares priser.

Det finns dock etiska frågor förknippade med AI-implementering som måste övervägas.

Våra resultat visar att AI-baserade snabbladdningsstationer måste implementeras på ett ansvarsfullt och etiskt sätt annars kan de missbruka användarnas information för att maximera vinsten. Genom att integrera etiska standarder med integritetsskydd kan AI-drivna prismekanismer bana väg för nya prismekanismer, förklarar Balázs Kulcsár.

Att konkurrera med många smarta snabbladdningsstationer och koalitioner av icke-egoistiska elbilsanvändare kan bidra till nya prisriktlinjer samt vara en intressant framtida forskningsriktning.

 

Fakta:

• Forskningen är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Sangjun Bae (Seyong Cyber University) och Sebastian Gros (Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet).

• Forskningen finansieras av Svenskt Elektromobilitetscentrum och pågående EU-projekt ELaas.

Länk till vetenskaplig artikel

Personalized Dynamic Pricing Policy for Electric Vehicles: Reinforcement learning approach (chalmers.se)

För mer information, kontakta:

Balázs Adam Kulcsár
  • Biträdande professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik

Skribent

Sandra Tavakoli