Stödcentrumet som ger cancerdrabbade kraft att leva

Kraftens hus ger kraft och stöd till cancerberörda, i ett unikt projekt som involverar patienter och närstående. Nu fyller det uppmärksammade stödcentrumet i Borås ett år, och hoppas kunna växa till fler delar av landet.

Den 6 februari 2018 slog Kraftens hus upp portarna i Borås. En mötesplats för aktiviteter, stöd och information för cancerberörda, den enda av sitt slag i Sverige.

Andreas Hellström, forskare vid Chalmers och en av de involverade i Kraftens hus, ser tillbaka på ett år då visionen har blivit verklighet och gjort skillnad för många cancerberörda – människor som är under behandling, som är färdigbehandlade eller närstående.

– Det har varit ett fantastiskt år. Det här är en användardriven verksamhet, och mycket har handlat om att tillsammans med deltagarna forma verksamheten, hitta vad som fungerar och se vilka behov som finns, säger han.

Kraftens hus har kommit till i ett samarbete mellan patienter, närstående, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, sjukvården, näringslivet, politiker och Regionalt cancercentrum (RCC) väst. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, framför allt för metoden att låta patienter och närstående ta en aktiv roll i utformningen och uppbyggnaden av verksamheten.

Att skapa nya roller och innovationer i välfärden är en viktig tanke bakom projektet, framhåller Andreas Hellström.

– Kraftens hus hade inte funnits utan drivkraften från patienter och närstående; alla aktiviteter har skapats i tätt samarbete med besökarna. Vi arbetar för att hitta det friska, och vara ett komplement till sjukvårdens rehabilitering. Genom den här verksamheten utforskar vi hur sociala innovationsprojekt som detta kan spela en ny roll i gränslandet mellan cancervården och andra samhällsaktörer, säger han.

På Kraftens hus finns möjlighet att få stöd och information, dela berättelser och erfarenheter och träffa människor i samma situation. Verksamheten har öppet tre dagar i veckan och har haft runt 1500 besök sedan öppningsdagen. Fysisk aktivitet, skapande verksamhet, föreläsningar, familjeträffar och möten med patientföreningar är några exempel på vad som har stått på schemat.

– Det kan betyda mycket att träffa andra som faktiskt vet, på riktigt, vad du går igenom. Men också att få möjlighet att stötta och hjälpa andra som är i samma situation, säger Andreas Hellström.

Han betonar att Kraftens hus också har haft stor betydelse för de cancerdrabbade som har varit direkt involverade i utvecklingen av verksamheten. Flera personer har tagit sig an nya roller, roller de tidigare inte kunnat tänka sig, och arbetar aktivt för att hjälpa andra i likartade situationer. Det här har också haft positiv påverkan på deras egen relation till sin sjukdom och livssituation.

– Jag blir ödmjuk av att se hur detta projekt har påverkat de som varit med i utvecklingsprocessen, säger han.

Under året har Kraftens hus nominerats till flera priser och utmärkelser, bland annat Swedish Design Award, International Service Design Award, Götapriset och Chalmers pris för forskning som har fått påverkan på samhället.

Andreas Hellström berättar att det finns intresse för ett Kraftens hus på flera håll i landet, och verksamheten har fått pengar från Vinnova för att undersöka hur det skulle vara möjligt att växa.

– Framöver hoppas jag att Kraftens hus kommer finnas på fler orter. Jag vill gärna att vi kan fortsätta utveckla hur patienter och närstående kan driva innovation och vara en resurs i välfärdsutvecklingen, för att hjälpa både sig själva och andra. Men också få möjlighet att arbeta ännu mer med hur vi kan samverka med andra aktörer och skapa en ännu bättre välfärd, säger han.

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Ulrika Ernström