Guldskalpellen till lyckat sjukvårdsprojekt

42 procent fler kvinnor tog cellprov efter informationskampanjen ”Ta med en vän”. Nu har det framgångsrika projektet belönats med Dagens Medicins pris Guldskalpellen, som delades ut av socialminister Göran Hägglund vid en ceremoni den 25 maj 2012.

– Det är ett erkännande för alla inblandade och viktigt att just jämlik vård uppmärksammas, säger chalmersforskaren Erik Olsson.

Han är doktorand vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers och verksam på forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement (CHI). Han är också en av projektledarna för ”Ta med en vän” tillsammans med Malena Lau.

– Det är särskilt roligt att ha tilldelats Guldskalpellen eftersom vi är så många olika aktörer som har samarbetat i projektet. Det är ett erkännande för alla inblandade och viktigt att just jämlik vård uppmärksammas, säger Erik Olsson.

Årets förnyare inom sjukvården

För sjunde gången delar tidningen Dagens Medicin ut priset Guldskalpellen, ett pris till årets förnyare inom sjukvården. Utmärkelsen gick i år till projektet ”Ta med en vän” och motiveringen lyder:

"Pristagarna har tänkt nytt och innovativt, de har arbetat gränsöverskridande och har visat att det går att ge fler kvinnor förutsättningar att göra ett aktivt val i sitt deltagande i cervixcancerscreening."

Priset delades i dagarna ut på Hammarkullens Folkets Hus av socialminister Göran Hägglund.

Den 1 april 2011 gick startskottet för samverkansprojektet ”Ta med en vän”, vars syfte var att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att komma och ta cellprov och att öka täckningsgraden för cellprovstagning bland kvinnor i Västra Götaland. Det visade sig att i området nordöstra Göteborg tog endast 60 procent av kvinnorna cellprov, motsvarande siffra för hela regionen var 82 procent.

Projektet fick namnet ”Ta med en vän” då fokus låg på att man kunde komma tillsammans med en vän, som kunde ställa upp med exempelvis barnpassning under provtagningen, men också fungera som ett stöd.

Viktigt överbrygga kulturella och språkliga barriärer

I nordöstra Göteborg är omkring hälften av invånarna utlandsfödda, särskilda krav ställdes därför på att överbrygga kulturella och språkliga barriärer.

– Att översätta befintligt skriftligt material görs redan, men är ofta inte tillräckligt för att få fler utlandsfödda kvinnor att ta cellprov. Vi valde därför att fokusera på muntlig information i kvinnornas redan väletablerade nätverk, såsom föreningar och olika lokala arrangemang där kvinnor fick information från gynekologer, barnmorskor och doulor på sitt modersmål om vikten av ta cellprov, säger Erik Olsson.

Doulorna avgörande för framgångarna

Han berättar att doulor är kvinnor som lokalt anlitas som förlossningsstöd samt ger stöd till nyinvandrade. De involverades tidigt i projektet i det aktuella området.

– Doulorna har varit avgörande för framgångarna. De har ett stort förtroende i området och når ut med information på ett fantastiskt sätt. Just lokalkännedomen tror jag var viktig för att nå ut med information där människorna finns, förklarar Erik Olsson.

Under prisutdelningen fanns representanter från juryn på plats och förtydligade att det var det ”nytänkande kommunikativa” som gjorde att projektet ”Ta med en vän” stod som vinnare bland många nominerade.

Cellprovsbuss - ett av många sätt att informera

Tidigare erfarenheter och studier samt förslag från doulorna inspirerade projektgruppen att använda många olika kanaler för att nå ut med information i området.

Information på olika språk sändes i lokalradion och exponerades i väntrum, nyhetsbrev och på internet.

Kampanj på Facebook

För att göra informationen tillgänglig för de kvinnor som inte kunde läsa introducerades en telefontjänst med uppläst information på arabiska och somaliska.

Erik Olsson förklarar att det lanserades en Facebook-kampanj – och dessutom togs det fram tre kortfilmer på tre olika språk i samarbete med organisationen Ung Cancer.

Under åtta veckor turnerade även erfarna barnmorskor runt i en specialbyggd buss för att erbjuda kvinnor cellprovstagning på plats.

– Tidigare hade det ju varit svårt att få kvinnorna att ta sig till mottagningarna, så vi tänkte att hälso- och sjukvården fick ta sig till kvinnorna. Därför ville vi prova att använda cellprovsbussen, säger Erik Olsson.

42 procent fler kvinnor tog cellprov

Resultatet visar att projektet ledde till att 42 procent fler kvinnor tog cellprov jämfört med samma period ett år tidigare.

– Projektet vittnar om att ett samarbete mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet kan ge resultat. För att få fler kvinnor i områden med en stor del utlandsfödda att ta cellprov så räcker det inte med att översätta befintligt skriftligt material. Ansträngningar måste göras för att utnyttja etablerade institutioner och lokala styrkor. Erfarenheterna från ”Ta med en vän” tyder på att den unika sociala och kulturella aspekten bättre bör inkluderas inom den preventiva hälso- och sjukvården och uppsökande verksamhet behövs för att tillfredsställa invånarnas behov, säger Erik Olsson.

Ökat antal cancerpatienter kräver nytänkande

Andreas Hellström, föreståndare för Centre for Healthcare Improvement, gläds åt att projektet tilldelats Guldskalpellen.

– Det är fantastiskt roligt att arbetet med ”Ta med en vän” fått detta erkännande eftersom det finns mycket att lära av projektet. Här finns lärdomar att dra kring hur vi kan jobba mot en mer jämlik och hållbar sjukvård i Sverige. Prognoser från Socialstyrelsen tyder på att antalet patienter med cancer år 2030 kommer bli cirka 130 % fler för män och cirka 70 % fler för kvinnor. För att klara denna ökning måste sjukvården jobba allt mer uppströms i flödet, det vill säga med screening och prevention. I detta ljus är ”Ta med en vän” också ett viktigt exempel på nytänkande, säger Andreas Hellström.

Tog emot priset ur socialministerns hand

Priset delades ut av socialminister Göran Hägglund som överräckte blommor, diplom, pokal samt ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor. Göran Hägglund menade att projektet lagt en viktig pusselbit inom vården och påpekade att projektet ytterst handlar om skillnaden mellan liv och död.

Fakta om "Ta med en vän"

"Ta med en vän " är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus, Barnmorskemottagningarna i Angered, Bergsjön och Gamlestaden, Föreningen Födelsehuset, Kunskapscentrum för Jämlik vård, Regionalt Cancercentrum Väst samt Västra Götalandsregionen.

Följande organisationer har också bidragit: Centre for Healthcare Improvement på Chalmers, Sveriges Kommuner och Landsting samt organisationen Ung Cancer.

Facebook-kampanjen Cellprov räddar liv

Se informationsfilmen ”Finns det någon ursäkt”

Andreas Hellström
  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Alexandra Ericsson