Chalmers inför digitala examensbevis

Bild 1 av 1
Avancezmärket

Nu tar Chalmers ytterligare ett steg in i den digitala framtiden. I april börjar examensbevis utfärdas digitalt. Studenterna får en e-stämplad PDF som är lätt att dela och verifiera. Det innebär färre papper, snabbare och lättare hantering för både studenter, Chalmers och andra som vill titta på examensbevisen.

Från den 1 april 2024 utfärdas en examen från Chalmers endast digitalt. Det gäller examina på grund- och avancerad nivå såsom högskoleingenjörsexamen, kandidat- och masterexamen, civilingenjörs- och arkitektexamen, ämneslärarexamen, sjöingenjörs- och sjökaptensexamen. Examina på forskarnivå berörs ej.

Tjänsten blev tillgänglig i Ladok vid årsskiftet och berör de flesta svenska lärosäten. 

Läs mer om digitala examensbevis