Arkitekturutbildningen blir mer hållbar

Bild 1 av 1
Bild på arkitektstudenter.
Klimatomställningen ställer nya krav på framtidens arkitekter, därför får Arkitekturprogrammet en uppdatering från och med i höst.

För studenter som börjar Arkitekturprogrammet i höst kommer hållbarhet att vara en del av alla kurser i utbildningen, digitala verktyg introduceras tidigare och flera ämnesområden, som exempelvis teknik blir mer synligt i programmet.

Bild på Meta Berghauser Pont, programansvarig för Arkitekturprogrammet på Chalmers.
Meta Berghauser Pont, programansvarig för Arkitekturprogrammet på Chalmers. Foto: Johan Bodell

– Hållbarhet har även tidigare varit viktigt, men branschen efterfrågar ännu mer praktisk kunskap i dag. Därför räcker det inte att vi bara har en kurs i hållbarhet. Det måste vara en viktig del av hela utbildningen och vi kommer att se till att många olika aspekter av hållbarhet täcks under utbildningens gång. Det kan vara allt från social hållbarhet till exempelvis materialhantering, säger Meta Berghauser Pont, programansvarig för Arkitekturprogrammet på Chalmers.

I varje projektkurs kommer studenterna att ta sig an ett delområde kopplat till hållbarhet som sedan vävs in i deras designlösningar.
– Det kan vara att ta hänsyn till aspekter som inomhusklimatet som är viktigt för vårt välbefinnande. Det kan vara hur exempelvis ventilationen, temperaturen och ljuset är och hur det påverkar oss som befinner oss i rummet. På stadsbyggnadsnivå kan det handla om hur vi kan klimatanpassa våra städer så att de till exempel kan hantera större mängder av regn.

Dessa förändringar kommer göra att framtidens arkitekter kommer vara mer säkra på hur man kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ökat fokus på återanvändning 

Dagens arkitekter ställs inför många nya utmaningar. En vanlig fördom är att yrket bara handlar om att rita byggnader, men det ryms mycket mer än så i arbetsbeskrivningen. Att vara arkitekt handlar också om att utveckla framtidens stadsdelar, bostadsområden, gårdar och parker. Arkitekterna får nu även större krav på sig att återanvända befintliga byggnader och omvandla boendemiljöer på kreativa sätt.

– Därför kommer det även att finnas kurser där vi fokuserar på hur man gör det på ett både hållbart och estetiskt intressant sätt, hur vi kan klimatanpassa och återanvända istället för att bygga nytt. Dessa förändringar kommer göra att framtidens arkitekter kommer att vara mer säkra på hur man kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Digitala verktyg får större roll

En annan större förändring i programmet blir att ett antal ämnesområden som teknik, design, formlära och teori lyfts fram så att dessa ska bli mer synliga.
– Det har inte alltid varit lätt för en student att uppfatta vad som är vad tidigare då dessa ämnen har legat lite gömda i större designprojekt. Därför kommer vi att även att ändra det upplägget.

Traditionellt har också första året av utbildningen varit mer analogt inriktad, där studenterna till en stor del har skissat och byggt modeller för hand för att senare avancera till digitala verktyg. I dag behöver man dock vara van vid att behärska många olika slags digitala verktyg tidigt vilket man också kommer utforska och öva på i en helt ny kurs om digital design i programmet.

– Vi kommer att skifta mer mellan dessa olika arbetssätt genom att introducera digitala verktyg i utbildningen tidigare och prata ännu mer om hur man använder rätt verktyg till rätt uppgift. Samtidigt som vi uppmanar studenterna att fortsätta rita för hand och bygga fysiska modeller, säger Meta Berghauser Pont.

Läs mer om programmet

Arkitektur, arkitekt

Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer byggs så att de är rättvisa, attraktiva och hållbara? Den här utbildningen är för dig som vill arbeta i team och projektform, och som vill utveckla din förmåga att gestalta den byggda miljön för att bidra till en hållbar utveckling.

Skribent

Vedrana Sivac