Amanuenserna redovisade sina forskningsresultat

Bild 1 av 1
De fem studenterna i årets Amanuensprogram
De fem studenterna i årets Amanuensprogram.

Under vårterminen har fem studenter arbetat med olika forskningsprojekt i ett Research Associate-program lett av Johan Malmqvist, vice styrkeområdesledare, Produktion. Syftet med programmet är att göra det möjligt för begåvade studenter från våra masterprogram att få viss erfarenhet från forskningsverksamhet, som till exempel att ta fram forskningsplaner, genomföra simuleringar eller experiment, analysera data och presentera eller publicera resultat och rön.

Det avslutande projektseminariet hölls den 26 maj 2023. Projekten var:

Mapping the Supply Chain of Critical Raw Materials in Semiconductors for the European Vehicle Market to Support Circular Economy Strategies
Student: Gerardo Lopez
Faculty Advisor: Maria Ljunggren

Evaluating In-Situ Monitoring for L-PBF Live
Student: Erik Sievers
Faculty Advisors: Marina Papatriantafilou, Eduard Hryha

An Exploratory Study on Digital Twin-driven Product Realization
Student: Juan González
Faculty Advisors: Ebru Bekar, Anders Skoogh

Geometric Assurance of Battery Production to Improve Performance
Student: Ganesh Kumar
Faculty Advisor: Kristina Wärmefjord

Simulation Study for Optimization of Screening Performance
Student: Arvint Kumar Kumaravel
Faculty Advisor: Gauti Asbjörnsson 

Gruppbild av personer i en inglasad trappa
Johan Malmqvist, vice styrkeområdesledare SO Produktion, tillsammans med eleverna Erik Sievers, Juan Gonzales, Ganesh Kumar och Gerardo Lopez. Bakom studenterna står fakultetsrådgivarna Maria Ljunggren, Kristina Wärmefjord, Marina Papatriantafilou, Ebru Bekar, Gauti Asbjörnsson och Anders Skoogh. Arvinth Kumar Kumaravel och Eduard Hryha saknas på bilden.
Fotograf: Ulrika Avedal Åberg

Både studenter och fakultetsrådgivare från respektive forskningsprojekt var närvarande vid seminariet. Eleverna presenterade omfattning, metoder och resultat av sitt arbete. Det fanns också tid för frågor. På så sätt var det möjligt att dela insikter mellan projekten.

Utöver forskningsresultaten var elevernas egna erfarenheter och rön att det var ett ypperligt tillfälle att få en inblick i hur ett verkligt forskningsprojekt utförs och att sätta in kunskapen från masterstudierna i ett verkligt forskningssammanhang. Att lära sig om hur det är att arbeta som forskare, att samarbeta med forskare från sitt intresseområde och att lära känna den vetenskapliga kommunikationen.

Deras råd till blivande studenter är att ansöka till programmet då det är ett utmärkt tillfälle att få ett smakprov på hur det skulle vara att arbeta som forskare och att lära sig om forskningsmetodik. Att arbetet dessutom är avlönat är ytterligare ett välkommet skäl för en student.

– Det här projektet var en jättebra erfarenhet som gjorde det möjligt för mig att utöva mitt kritiska tänkande och min förmåga att arbeta självständigt, säger Gerardo Lópes Pinto. 

Ansökan till nästa års Amanuens-program öppnar i november 2023. Håll utkik efter mer information under hösten.

Johan Malmqvist
  • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap

Skribent

Ulrika Avedal Åberg