Storsatsning på vägteknik ska lyfta det svenska vägnätet

Bild 1 av 1
Hållplatserna vid Chalmersplatsen i kvällsljus

Trafikverket har beslutat att finansiera ett nytt kompetenscentrum i vägteknik med närmre en halv miljard kronor över en tolvårsperiod. Satsningen ska få bukt med de utmaningar som det åldrade svenska vägnätet står inför i fråga om ökade transporter och påverkan från klimatförändringar, och Chalmers är en av de ingående parterna.

Det svenska vägnätet är utvecklat för äldre tiders behov, samtidigt som person- och godstrafiken ökat, transporterna blivit allt längre och tyngre och behoven förändrats, inte minst genom klimatförändringar. Nya tekniker som elektrifiering, digitalisering och automatisering medverkar dessutom till fler vägtransportsystem med högre komplexitet som ska byggas och underhållas rätt.

Kompetenscentrum vägteknik ska ta ett samlat grepp genom att skapa förutsättningar både för att nyttja befintliga material och tekniker, och möjligheterna med ny teknik, nya material och nya arbetssätt.

– Det är både roligt och viktigt att Trafikverket gör denna satsning. Branschen står inför många utmaningar och för att möta dessa krävs det mer kunskap och mer kompetens. Jag tror även att denna satsning kan bidra till en ökad attraktivitet för ämnet, säger Joacim Lundberg, forskare i vägteknik vid LTH och blivande centrumföreståndare.

Centret som får en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år mellan 2023 och 2034, utgörs av parterna Chalmers, LTU, LTH, KTH och VTI, och koordineras av LTH, Lunds tekniska högskola. Satsningen från Trafikverket kommer att omsättas i nya forskningsprojekt, stärkt specialistkompetens samt generera nya utbildningar och doktorandsatsningar.

 

Spetskompetens på bredden

Vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers har Ann-Margret Strömvall, professor i miljö- och vattenteknik i urbana miljöer och Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik, varit engagerade i det omfattande förberedande arbetet med ansökan. De är båda överens om att Chalmers har goda förutsättningar att kunna bidra till området:

– Klimat- och miljöpåverkan samt förväntningar på en snabb teknisk utveckling ställer nya krav på underhåll och byggande vägar. Här kommer Chalmers att bidra med spetskompetens inom merparten av kompetenscentrets forskningsområden som är  hälso-, miljö och klimateffekter, tillståndsprocesser och nedbrytningsmodeller, hållbara och resurseffektiva vägar och digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Arbetet inom centrum för vägteknik kommer alltså att märkas på fler institutioner inom Chalmers såväl som inom styrkeområde Transport. Henriette Söderberg, prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, välkomnar satsningen och ser även fördelar för det interna samarbetet;

– Vägteknik som område är stort och det blir komplext när man sätter det i ett större sammanhang som kräver en stor bredd av kompetenser. Med det nya centrumet ser vi möjligheterna, för en bred institution som vår, att kunna samlas runt en angelägen samhällsutmaning, bekräftar Henriette Söderberg.


Kontakt:

Du når KCV via centrets funktionsadress: info@kcvag.se 

Kontaktpersoner: 
Chalmers: Wolfgang Kropp
Lunds tekniska högskola: Joacim Lundberg

Om Kompetenscentrum vägteknik

På Trafikverkets inbjudan togs förslaget om Kompetenscentrum vägteknik (KCV) fram av fem parter: Lunds Tekniska Högskola (LTH, koordinator), Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Arbetet med etableringen av centret fortaätter under våren 2023. För mer information om KCV besök hemsidan som är under uppbyggnad: www.kcvag.se

Trafikverkets pressmeddelande om satsningen: Nytt kompetenscentrum för vägteknik - Bransch 

Kontakt:

Wolfgang Kropp
  • Avdelningschef, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik