Skylten som är en bro till historien

Bild 1 av 1
Skylt på tegelfasad
Skylten kopplar samman dåtid och nutid – och ska bidra till att skapa en hemvist för studenterna

Vad är det som är sex meter långt, vars namn har en självklar plats i Göteborgs historia och sitter på en tegelvägg på Chalmers? När professor Sven Hultin påbörjade konstruktionsritningarna till Götaälvbron 1935 anade han föga att några studenter 80 år senare skulle kämpa för att föra tillbaks en del av bron till Chalmers. Skylten från bron finns nu på campus Johanneberg, som en artefakt och symbol som ska bidra till att bygga kulturen hos samhällsbyggnadsstudenterna.

Sommaren 1935 påbörjades arbetet med att ta fram konstruktionsritningar till en ny förbindelse över Göta älv. Sven Hultin, dåvarande rektor vid Chalmers och professor i väg- och vattenbyggnadslära & byggnadsstatik, var konsulterande ingenjör vid stadsbyggnadskontoret och ledde arbetet med ritningarna. Bron invigdes i november 1939, och det skulle dröja 83 år innan en liten del av den letade sig tillbaka till Chalmers och till gatan som bär hans namn.

– Jag skulle tillträda som ordförande för V-sektionen*, och vid överlämningen pratade jag och avgående ordförande Axel Hjelmqvist om symboliken och skämtade om att vi borde ta tillbaka en del av Götaälvbron till Chalmers, berättar Viktor Kjellsson, student vid Samhällsbyggnadsteknik och tidigare ordförande.

Det som först bara var ett infall hade sått ett frö – var det möjligt att någon del av bron kunde få komma hem till Chalmers? De båda studenterna kontaktade Göteborgs stad och förstod att deras begäran nog inte var omöjlig. I nästa steg fick de kontakt med Skanskas platschef som ansvarade för rivningen och nybyggnationen och blev inbjudna på studiebesök och för att se ut ett lämpligt objekt.

 –Vi insåg ganska snabbat att de här balkarna som vi hade funderat på ett användningsområde för, kanske att placera ut som sittbänk någonstans, var så otroligt mycket större än vi hade kunnat föreställa oss. En helt annan skala. Så vi stod där och tänkte ‘vad gör vi nu då’? Det var då vi såg skylten, säger Viktor.

Ett angenämt problem

Studenterna fick klartecken och skylten demonterades  i takt med att rivningsarbetet fortskred. I mars 2022 anlände så en lastbil med inte bara en, utan två bro-skyltar.

 – När vi lastade av insåg vi att skyltarna var gigantiska, och vår omedelbara reaktion var något i stil med, ’herregud – vad har vi släpat hit?’ Och att det dessutom var två skyltar, vi hade frågat om den ena men eftersom det var en från varje håll hade vi fått båda, berättar Viktor.

På grund av den väl tilltagna storleken på skyltarna kom de inte omedelbart att sättas upp.

 – Det blev en glad överraskning för mig när jag i min tur tillträdde som ordförande, att jag ärvt två sex meter långa vägskyltar som jag hade att förvalta på något kul sätt, säger Linn Wilson, student vid Samhällsbyggnadsteknik och nuvarande sektionsordförande.

Som tur var fick hon god hjälp av lokalansvarig som varit involverad som rådgivare redan från idéstadiet. Efter sommaren 2022 sattes den ena skylten upp på den västliga fasaden till SB2-huset där samhällsbyggnadsteknik-studenterna huserar.

Symbolvärde som stärker kulturen

 – Vi hoppas att skylten både blir en rolig grej och en symbol att samlas kring – kanske inte enbart för V-studenterna utan för alla i husen. Våra programansvariga har också varit stöttande kring initiativet, fortsätter Linn.

Linn Wilson och Viktor Kjellson är samstämmiga om behovet av att skapa en gemensam hemvist och identitet för studenterna, något som skylten kan bidra till i gammal Chalmers-tradition där klenoder och symboler skapar entitet för de olika kårsektionerna.

– Även om det började som ett skämt känns det nu helt rätt. Vi hoppas att det i framtiden blir något att berätta om, en del i historien om utbildningen och V-sektionen på Chalmers, säger Viktor.

Skylten invigs officiellt med en ceremoni kl.13.15 fredag 5 maj, då V-dagen firas med olika aktiviteter i samhällsbyggnadshusen på Sven Hultins gata.


Bakgrund: 

*Om V-sektionen
V-sektionen, eller V-teknologsektionen, är associerad med programmen Samhällsbyggnadsteknik 180 hp, Samhällsbyggnadsteknik 300 hp och mastersprogrammen Design and construction project management, Infrastructure and environmental engineering, Sound and vibration samt Structural engineering and building technology. Undervisning i väg- och vattenbyggnadskonst och civil byggnadskonst har getts på Chalmers sedan 1856 och V-teknologsektionen är en av Chalmers äldsta sektioner.

Källa

Om Götaälvbron
1934 beslutades kommunfullmäktige att bygga en ny bro över Göta Älv då den dåvarande svängbron från 1874 inte längre klarade den ökade trafiken. Göteborgs hamnstyrelse gavs uppdraget att leda brobygget och våren 1935 började man med grundundersökningarna. Konstruktionsritandet påbörjades sommaren 1935. Ett antal ingenjörer på stadsbyggnadskontoret engagerades för utarbetandet av ritningarna till brokonstruktionen. Sven Hultin, dåvarande rektor, ansvarade för arbetet som konsulterande ingenjör för brobyggande i Göteborg.

Källa

Skribent

Catharina Björk

Du kanske också är intresserad av