Ökade utsläpp när reningsverket får förkylning

Bild 1 av 1
Översikt över slambassänger vid Ryaverket
Aktiv slam-bassänger vid Ryaverket, arbetsplats för reningsverkets minsta arbetare – de hårt arbetande bakterierna. Foto: Emelie Asplund

Hösten är här och på skolor, arbetsplatser och i offentliga miljöer sprids förkylningar och andra virus. Men det är inte bara vi människor som kan bli förkylda, en nyligen publicerad studie visar på att bakterier i reningsverk också verkar kunna bli lite snuviga och hängiga.

Mycket av arbetet i avloppsreningsverk utförs av bakterier som i biologiska processer bryter ner föroreningarna och renar vattnet. I likhet med bakterier finns också virus överallt, och faktum är att bakterier precis som andra levande varelser kan infekteras av virus. Oskar Modin, bitr. professor på avdelningen för vatten miljö teknik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, har därför testat tesen att ett reningsverk kan bli ”förkylt”.   

 – Ett stort reningsverk har miljardvis bakterier som jobbar i en reningsprocess som kallas aktivt slam. Bakteriesamhällena är konstant utsatta för virus som infekterar dem, så frågan vi ställde oss var om processen periodvis kan vara mer utsatt och vad som händer då, säger Oskar Modin.   

Samband mellan virus och utsläpp

Oskar och hans forskarkollegor mätte hur mycket viruspartiklar som gick ut från fyra olika avloppsreningsverk i Sverige, och jämförde det med hur mycket organiskt kol som samtidigt släpptes ut.    

 – När vi mätte viruspartiklar i vattnet hittade vi ett samband mellan virus och organiskt kol – när det var mer virus var det också mer organiskt kol i det utgående vattnet, förklarar Oskar.   

Vill kunna styra biologiska processer

Det är viktigt att rena bort organiskt kol från avloppsvattnet eftersom det annars leder till ökad syreförbrukning där det renade vattnet släpps ut, vilket skulle få konsekvenser för andra vattenlevande organismer. Att reningsverkets allra minsta arbetare verkar kunna bli förkylda och kanske också presterar sämre är det därmed intressant att ta reda på mer om, inte minst för att kunna förebygga eller lindra förkylningssymptomen och därmed maximera effektiviteten hos bakterierna. Men te med honung, eller huskurer med ingefära och citron är det inte tal om.   

 – Virus är ofta specialiserade på en viss art vilket innebär att människor och bakterier inte kan smittas av samma virus. Ett möjligt sätt att påverka virusmängden i reningsverk skulle kunna handla om att justera styrningen av reningsverket. Vi såg skillnader mellan reningsverken i studien, som vi tror kan vara relaterade till designen eller styrningen av de biologiska reningsprocesserna, säger Oskar.   

Exakt hur förkylningen yttrar sig hos bakterierna och i vilken omfattning virusen påverkar reningsprocesserna vet forskarna ännu inte. Oskar och hans kollegor fortsätter undersöka frågeställningen i andra system där virus och bakterier interagerar, och hoppas kunna titta på en längre tidsperiod och om årstid, temperatur och andra faktorer har någon betydelse.    

Mer om forskningen 

Den vetenskapliga artikeln “A relationship between phages and organic carbon in wastewater treatment plant effluents” är publicerad i Water Research X och är skriven av Oskar Modin, Nafis Fuad, Marie Abadikhah, David l’Ons, Elin Ossiansson, David J. I. Gustavsson, Ellen Edefell, Carolina Suarez, Frank Persson och Britt-Marie Wilén. 
Forskarna är verksamma på Chalmers och Lunds universitet. 
 
Forskningen finansierades av Svenskt Vatten genom VA Teknik Södra och Formas. Studien omfattade reningsverken i Lund, Malmö, Kalmar och Göteborg.  https://doi.org/10.1016/j.wroa.2022.100146 

 

Skribent

Catharina Björk