Oskar Modin

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Oskar är biträdande professor vid avdelningen Vatten Miljö Teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.
Oskars forskningsämne är miljörelaterad bioteknik. Han är framförallt intresserad av hur mikrobiella samhällen fungerar och hur vi kan använda dem för att utvinna resurser från avfallsströmmar som t.ex. avloppsvatten. Några exempel på forskningsområden är mikrobiell elektrokemi (t.ex. mikrobiella bränsleceller), anaerob rötning och aerobt granulärt slam. Oskar är medlem i forskargruppen Bioresource Labs.

Vattenteknik och Miljö (BOM345)

Vattenresurser och hydraulik (BOM270)

Advanced Wastewater Engineering (ACE040)

Water Systems and Modelling (ACE085)

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad
Energi
Livsvetenskaper och teknik

Sidansvarig Publicerad: må 17 okt 2022.