Nationellt prisad uppsats ser bortom fasaden

För första gången har ett nationellt pris för bästa examensarbete inom bostadsarkitektur-området delats ut, och vinnare är Chalmersstudenten Elin Holm för sitt arbete som belyser fasadernas betydelse och bidrag till hemmet och för stadsrummet.

​CBA:s bostadspris för bästa studentarbete syftar till att stimulera och öka kännedomen om gott svenskt bostadsbyggande. Priset delades ut för första gången i november 2022 och pristagare är arkitektstudenten Elin Holm, som tog examen från Chalmers i juni 2022, för sin mastersuppsats: "Facades: more than a wall: investigating how to reach architectural qualities using different facade design principles". I sitt arbete undersöker hon den enskilda fasadens betydelse och bidrag till stadsrummet. och dess samtidiga betydelse för hemmiljön.    
 
Att Elin Holm tilldelas priset motiverar juryn med att arbetet utgör “ett viktigt bidrag till den pågående diskussionen om fasader och stil”, samt “tydligt visar att fasaden är mer än en stilövning.” I övrigt menar juryn att Elin Holm i sitt arbete “lyfter fram kunskapen om fasadarkitekturens uppgift, dess komplexitet och roll i stadsbilden.”    
 
 – Elin Holms arbete har redan uppmärksammats. Flera arkitektkontor och beställare har hört av sig och vill veta mer. Spännande att följa utvecklingen här”, säger Ola Nylander, föreståndare vid CBA (Centrum för boendets arkitektur) vid Chalmers.  

Nationellt samarbete bakom priset

Priset delas ut av CBA och bygger på ett samarbete mellan lärare och forskare vid de fyra svenska arkitektskolorna på Chalmers, KTH, Lunds universitet och Umeå universitet, som också ingått i juryn. Respektive lärosäte har nominerat ett examensarbete, och bland de fyra som valts ut har juryn sedan samfälligt korat en vinnare som belönats med ett diplom och en prissumma om 15 000 kronor. De övriga tre nominerade förslagen utsågs till andrapristagare och belönades med 3000kr vardera.

Föredömliga exempel

Studentpriset kommer att delas ut årligen vid CBA’s bostadsdag, och nästa gång det delas ut, hösten 2023, kommer även CBA’s stora bostadspris till branschen satt delas ut för första gången. Ola Nylander kommenterar vad man hoppas få se bland nomineringarna från branschen under det kommande året:     
 
 – Vi vill se innovativa projekt med hållbarhet i fokus och hög kvalitet i planlösningar, materialbearbetningar och detaljer. Det behövs verkligen föredömliga exempel i dagens bostadsbyggande, projekt som visar vägen och som visar att det är möjligt att bygga bra, säger Ola Nylander.

Om priset:

Övriga nominerade:
  • Linnea Johansson, UMA Arkitektskolan
    "SuperLine, a Framework for Domestic Urbanism"     
  • Aloys Victor Heitz, Lunds universitet
    AI : Architects’ Inferiority?
  • Mark Gavigan, KTH Arkitektskolan
    "Caring about a Legacy of Care: Hökarängen"  
Mer om de nominerade bidragen och motiveringarna i helhet finns på CBA:s webb

Text: Catharina Björk

Skribent

Catharina Björk