Möjlighet att komma ut ska ge äldre ökad livskvalitet

Bild 1 av 1
Änder i en damm
Till skillnad från i skolor finns inga nationella riktlinjer om att personer på äldreboende ska ha möjlighet till att vistas i utemiljö, och en pågående kartläggning visar på stora variationer.

Att äldre mår bra av att vistas utomhus och få kontakt med naturen är klarlagt, men trots det gör förutsättningarna vid många svenska äldreboenden att det är svårt för äldre att ta sig ut själva. Ett pågående forskningsprojekt ska ge kunskap om vilka kvaliteter som behövs och hur man säkerställer dessa för att öka livskvaliteten hos äldre.

Till skillnad från i exempelvis skolor finns idag inga nationella riktlinjer om att personer som bor på äldreboende, så kallat särskilt boende, ska ha möjlighet till att vistas i utemiljö – trots att forskning pekar på att naturkontakt och utevistelse har betydelse för god hälsa. En pågående studie från ett forskarlag från Chalmers, Göteborgs universitet och SLU visar också att möjligheten att vistas ute och kvaliteten på utemiljön varierar kraftigt inom Sveriges över 2000 särskilda boenden, och att det på sina håll är särskilt illa.

 – Det handlar om en stor variation med allt från att det över huvud taget inte finns något grönområde, eller att äldreboendet ligger mitt inne i staden omgärdat av mycket hög trafik, till fantastiska miljöer.

Detta konstaterar Helle Wijk, professor på Göteborgs universitet och gästprofessor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i en intervju i TV4-nyheterna. Slutsatsen grundar sig i en pågående detaljerad kartläggning av förutsättningar och kvaliteter i boendemiljön i svenska särskilda boenden.

Utmaningar i särskilda boenden

Med projektet ”OUT-FIT: Hälsofrämjande utemiljö vid särskilda boenden för äldre”, vill forskarna ta reda på vilka kvaliteter i utemiljön vid äldreboenden som har betydelse för äldres hälsa, för att öka kunskapen och ta fram riktlinjer. Målet med projektet är att livskvaliteten för äldre personer som bor på särskilda boenden ska förbättras, genom ökad tillgång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering.

 – När man bor på någon typ av organiserat boende finns andra typer av utmaningar än i ett privat hem. Att boende kan ta sig ut själv låter enkelt, men man behöver väga in både utformning av innemiljön – som utformning av trösklar, tyngd på dörrar, typ av handtag – och hur den aktuella utemiljön faktiskt ser ut, säger Göran Lindahl, bitr. professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur.

Projektet syftar även till att utveckla en arbetsmetod kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

 – Om vi har kunskap och arbetsmetoder på plats från början så behöver vi inte planera och bygga miljöer som gör det svårt eller omöjligt för äldre att komma ut, menar Göran Lindahl.

Följ forskarnas arbete i projektets blogg: https://outfitprojektet.wordpress.com

 

Om projektet:

OUT-FIT-projektet pågår mellan 2021–2025 och engagerar forskare från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers samt Miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Med i projektet är en doktorand som kommer att ta en så kallad ”double degree” vid Chalmers och GU. Projektet har flera finansärer, bland dem Formas och Familjen Kamprads stiftelse, läs mer: https://www.gu.se/forskning/out-fit

 

Kontakt

Göran Lindahl
  • Biträdande professor, Construction Management, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk

Du kanske också är intresserad av