Hållbarhetspris för pedagogiskt arbete inom designaktivism

Bild 1 av 1
Studenter på en träplattform i en skog
Studenter vid uteklassrummet de byggt vid Gärdsås mosse i ett tidigare projekt inom Dare2Build. Konceptet togs fram tillsammans med elever och lärare vid Gärdsåsskolan. Bild: Emilio Brandao

Ett lärarlag från ACE har tilldelats ett hållbarhetspris av det internationella arkitektförbundet UIA för sitt arbete med kurser och studios inom mastersprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability. Det gemensamma draget för de delar av utbildningen som prisats är målet att finna lösningen på verkliga samhällsproblem i en lokal kontext.

Emilio Brandao, Shea Hagy, Marco Adelfio och Liane Thuvander vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har tilldelats den internationella utmärkelsen ”The UIA award for innovation in architectural education”. Priset delas ut av the International Union of Architechts (UIA), och lärarna prisas för sitt innovativa pedagogiska arbete inom Design Activism, inom mastersprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability (MPDSD). Temat för priset var FN:s mål för hållbar utveckling, och priset syftar till att främja inspirerande pedagogiska metoder som bidrar till skapandet av hållbara miljöer.

Hyperlokala lösningar för verkliga problem

Motiveringen till att belöna det pedagogiska arbetet under namnet “Design Activism Beyond Sustainability – Architectural Education based on Collaborative and Radical Pedagogy” lyder: "Programmet lägger tonvikt på kunskapsutveckling och kompetenstillämpning i en mängd olika relevanta sammanhang genom erfarenhetsbaserat lärande och utveckling av hyperlokala lösningar för verkliga problem."

Bidraget som lämnades in till tävlan sammanfattar de tätt sammanlänkade dragen mellan ett urval av kurser inom MPDSD-programmet: designstudiorna Social Inclusion, Dare to Build och Reality Studio, kursen Beyond Sustainability och examensinriktningen Design Activism Beyond Borders, vilka samtliga representerar projekt och processer som genomförs i olika geografiska och kulturella miljöer med hyperlokala tillvägagångssätt och inflytande/påverkan.

Utmanande för studenterna

Exempel på miljöer som man arbetat med i projekten är marginaliserade förorter i Göteborg, informella bosättningar i Kenya och Sydafrika och utmanande miljöer i kontexten ”emergency architecture” i Libanon efter explosionerna i Beirut 2020.

 – Det är viktigt att studenterna ges möjlighet att utforska gränserna för sin förmåga att ta itu med verklighetsförankrade problem och lära sig att samarbeta över disciplinära och kulturella gränser, om vi som samhälle ska uppnå en framtid bortom hållbarhet”, säger det prisade lärarlaget i ett gemensamt uttalande.

ACE bidrag är ett av fyra vinnande bidrag i den globala tävlingen, vilka kommer att ställas ut på UIA Education Commission Exhibition under UIA:s världskongress i Köpenhamn, 2 – 6 juli 2023.

Henriette Söderberg, prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, är glad över nyheten om att utbildningen lyfts fram av UIA:

 – Det görs dagligen många fina insatser och hårt arbete inom både undervisning och forskning på ACE, varav merparten aldrig uppmärksammas. Det gör det desto mer värt att fira vid sådana här tillfällen och Emilio, Shea, Marco och Liane ska vara stolta över det de byggt upp. QS-rankingen är ett annat exempel där styrkorna i vår verksamhet fått genomslag, där vi återigen återfinns på topp 50, säger Henriette Söderberg.

Läs mer om UIA's pris

Om MPDSD-programmet

Programmet Architecture and planning beyond sustainability syftar till att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling – genom en agenda som inkluderar forskning och praktik bortom konventionella metoder för hållbarhet och som involverar metoder och pedagogik för cirkularitet, emergency architecture och designaktivism.

Emilio Da Cruz Brandao
  • Konstnärlig lärare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Shea Hagy
  • Konstnärlig lärare, Byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Marco Adelfio
  • Senior forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Liane Thuvander
  • Biträdande professor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk