Samtid och framtid i arkitekt-studenternas examensutställning

Bild 1 av 1
Skärmar med utställda examensprojekt
Examensutställningen kan besökas på Ljusgården i SB-huset, Sven Hultins gata 6, mellan 29 maj – 8 juni

Arkitektstudenternas examensutställning är med sina över hundra projekt i år mer omfattande än vanligt och har örat mot rälsen både vad gäller teknik- och samhällsutveckling. Besök utställningen och ta reda på hur morgondagens arkitekter ser på nutid och framtid.

Examensutställningen utgör finalen på fem års studier vid arkitektutbildningen och är en samlingsutställning där studenter från alla elva inriktningar redovisar sina slutprojekt. Och i år är de fler än någonsin, över hundra projekt ska presenteras och gås igenom för att sedan ställas ut publikt.

– En röd tråd bland årets examensarbeten är fokus på hållbarhet utifrån olika aspekter, vilket tar sig uttryck genom exempelvis undersökningar av resursanvändning, material och transformation av befintliga byggnader, säger Naima Callenberg som är kurator för utställningen.

Att studenterna är känsliga för och tar in samtida referenser och tekniker är tydligt. Naima berättar att det är många av studenterna som använt digitala verktyg, bland annat i form av AI som kommit in i kreativa processer och designprocesser i flera projekt. Andra studenter har kodat sina egna dataset eller programmerat 3d-printers. Samhällsutvecklingen är en annan parameter som kommenteras i studenternas arbete.

Utställningen tar tempen på vad arkitektur handlar om idag och vad framtidens arkitekter vill prata om och arbeta med

 – Vi kan se att många av projekten kommenterar samtiden och framför samhällskritik, att de är politiska. Jag tycker att studenterna är duktiga på att hitta ett kritiskt förhållningssätt till befintliga system, som när det handlar om politik, ekonomi och resurshantering, där de visar hur de kritiskt analyserar och vill ändra strukturen inifrån. 

Naima menar att även om flera av kurserna och inriktningarna arbetar övergripande med de här frågorna, så visar studenterna på stor självständighet och uttrycker i examensprojekten hur de tagit sig an det genom sina egna angreppssätt.

– Utställningen tar tempen på vad arkitektur handlar om idag och vad framtidens arkitekter vill prata om och arbeta med, och det tycker jag är väldigt spännande!


Själva presentationerna, då studenterna presenterar sina projekt för publik, pågår mellan 29-31 maj.

Utställningen finns att besöka på Ljusgården i SB-huset till och med 8 juni och kan efter det beskådas digitalt på https://projects.arch.chalmers.se/, där du också hittar schema för de olika presentationerna


Bakgrund:

I utställningen presenteras examensarbeten från de två masterprogrammen Architecture and Planning Beyond Sustainability och Architecture and Urban Design.

Studenterna gör sitt examensprojekt inom en av följande inriktningar:

 • Building and tectonics
 • Building Design and Transformation for Sustainability
 • Critical Spatial Perspectives
 • Design Activism Beyond Borders
 • Healthcare  
 • Housing  
 • Material Turn
 • Matter Space Structure
 • Rurban transformation
 • Social Ecological Urbanism
 • Urban Challenges

 

Kontakt:

Naima Callenberg
 • Tekniklektor, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk

Du kanske också är intresserad av